Tp. Hồ Chí Minh: Vốn FDI cấp mới và điều chỉnh tăng 53,7%

11:12' - 30/12/2021
BNEWS Vốn đầu tư từ các dự án cấp mới và điều chỉnh năm 2021 tại Tp. Hồ Chí Minh vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh, năm 2021, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, thành phố thực hiện giãn cách xã hội nhằm kiểm soát dịch bệnh nên tác động đến hầu hết các hoạt động kinh tế, bao gồm cả hoạt động đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI).

Tuy nhiên, điểm sáng là vốn đầu tư từ các dự án cấp mới và điều chỉnh năm 2021 vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến cuối tháng 12/2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Tp. Hồ Chí Minh là 3,74 tỷ USD gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 14,2% so với năm trước. Nếu chỉ tính riêng dự án cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư thì số vốn năm 2021 đạt 1,81 tỷ USD, tăng 53,7% so với năm trước.

 

Cụ thể, cấp phép đầu tư mới có 633 dự án với vốn đăng ký đạt 686,6 triệu USD; trong đó, đáng chú ý có dự án Công ty TNHH Thương mại dịch vụ C&N Global có vốn đăng ký đạt 101 triệu USD, giảm 33,4% so với cùng kỳ năm trước về số giấy phép và tăng 7,7% về vốn.

Vốn đăng ký bình quân một dự án đạt 1,08 triệu USD (năm 2020 là 0,67 triệu USD) chủ yếu tập trung ở kinh doanh bất động sản, thông tin truyền thông và thương nghiệp.

Trong số đó, ngành kinh doanh bất động sản chiếm 31,2% về vốn đăng ký cấp mới, tương đương là 214,1 triệu USD; thông tin và truyền thông chiếm 30,1%, vốn đăng ký là 206,6 triệu USD và thương nghiệp chiếm 17,9%, vốn đăng ký đạt 123,2 triệu USD.
Về quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư, các nhà đầu tư từ Singapore dẫn đầu với 104 dự án, vốn 310 triệu USD (chiếm 45,2%); Hàn Quốc 80 dự án, vốn đầu tư 125,2 triệu USD (chiếm 18,2%); Hà Lan 20 dự án, vốn đăng ký 87,5 triệu USD (chiếm 12,7%); Nhật Bản 55 dự án, vốn đầu tư 71,4 triệu USD (chiếm 10,4%). Theo hình thức đầu tư thì có 581 dự án 100% vốn nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 563,3 triệu USD; liên doanh có 52 dự án, vốn đăng ký là 123,4 triệu USD.
Về điều chỉnh vốn đầu tư, các cơ quan chức năng của thành phố cũng cấp phép cho 178 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 1,125 tỷ USD; trong đó, có một số dự án có vốn điều chỉnh tăng cao như dự án của Công ty TNHH Nipro Việt Nam 270 triệu USD; Công ty TNHH Elanco Việt Nam 229,9 triệu USD; Công ty TNHH Jabil Việt Nam 100 triệu USD...

So với 2020, giảm 28,8% về số giấy phép, nhưng vốn đăng ký tăng gấp đôi. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với số vốn tăng 414 triệu USD (chiếm 36,8% tổng vốn điều chỉnh); thương nghiệp là 378 triệu USD (chiếm 33,6%) và hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ là 214 triệu USD (chiếm 19,1%).

Nhật Bản là nhà đầu tư có vốn điều chỉnh cao nhất, với số vốn tăng là hơn 281 triệu USD, chiếm 25,1%; Singapore đạt 263 triệu USD (chiếm 23,4%) và Hoa Kỳ với 237 triệu USD (chiếm 21,1%).
Ngoài ra, các cơ quan chức năng thành phố cũng ghi nhận viêc góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài với 2.289 trường hợp và đạt tổng vốn 1,93 tỷ USD, giảm 39,4% về vốn so với cùng kỳ.
Cũng trong năm 2021, Tp.Hồ Chí Minh ghi nhận đến ngày 20/12, có 149 dự án chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động với tổng vốn đầu tư là 152,4 triệu USD.
Theo Cục Thống kê Tp. Hồ Chí Minh, dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực hoạt động trên địa bàn thành phố đến ngày 20/12/2021 là 10.441 dự án, với vốn đăng ký là 49,47 tỷ USD, bao gồm vốn cấp mới và điều chỉnh vốn./.

>>>Xử lý xung đột phát sinh trong quá trình thu hút đầu tư FDI

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục