VIC: CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam đăng ký nhận chuyển nhượng trên 572 triệu CP

10:16' - 26/12/2016
BNEWS Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh cho biết, CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam

Mã chứng khoán: VIC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 308.150.573 CP, tỷ lệ 11,68%
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Phạm Nhật Vượng
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam
Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 723.969.134 CP, tỷ lệ 27,45%
Số lượng đăng ký nhận chuyển quyền sở hữu: 572.025.351 CP. Trong đó:
Nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do nhận sáp nhập doanh nghiệp: 348.065.449 CP;
Nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do nhận góp vốn bằng cổ phiếu vào doanh nghiệp: 223.959.902 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 880.175.924 CP, tỷ lệ 33,37%
Mục đích thực hiện giao dịch: để hoàn thành thủ tục nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do nhận sáp nhập doanh nghiệp và nhận góp vốn bằng cổ phiếu
Phương thức thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu qua TTLK Chứng khoán Việt Nam
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/12/2016 đến ngày 25/1/2017./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục