1. >

Vicostone chốt quyền cổ tức 20% bằng tiền đợt 2

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Vicostone (VCS) thông qua tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền đợt 2.

Vicostone chốt quyền cổ tức 20% bằng tiền đợt 2

Ngày đăng ký cuối cùng 21/8, tức ngày giao dịch không hưởng quyền 20/8.

Vicostone sẽ thực hiện chi trả vào ngày 30/8.

Trước đó vào ngày 10/6, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 20% bằng tiền cho cổ đông.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kết quả điều tra nội bộ công ty Nissan Motor cho thấy CEO Saikawa đã nhận gần 47 triệu yen (434.000 USD) theo cơ chế thưởng liên quan đến cổ tức vào năm 2013. Mặc dù đây không phải là hành động bất hợp pháp, song báo cáo điều tra cho rằng điều này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý.

ncif