Tiêu điểm kinh tế

Cá nhân có thể quyết toán thuế trực tuyến

Videos

Cá nhân có thể quyết toán thuế trực tuyến

09:31' - 15/03/2021

Ngành Thuế vừa triển khai cung cấp dịch vụ khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện tử cho cá nhân. Nhờ đó, người dân có thể tự thực hiện quyết toán thuế mà không cần đến nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế.

Tiêu điểm kinh tế