Vietinbank chào bán 30 triệu trái phiếu ra công chúng

11:35' - 27/08/2020
BNEWS Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020, với số lượng 30 triệu trái phiếu, bắt đầu từ 27/8 - 24/9.
Theo Vietinbank, 2 loại trái phiếu chào bán đợt này gồm: 15 triệu trái phiếu CTG2028T2/02 và 15 triệu trái phiếu CTG2030T2/02. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của Vietinbank và thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 cửa Vietinbank theo các quy định hiện hành.
Đối với trái phiếu CTG2028T2/02 có kỳ hạn 8 năm, đáo hạn năm 2028; lãi suất bằng lãi suất tham chiếu + 0,9%/năm. Trái phiếu CTG2030T2/02 có kỳ hạn 10 năm, đáo hạn năm 2030; lãi suất bằng lãi suất tham chiều + 1,0%/năm. Kỳ hạn trả lãi định kỳ 1 năm/lần vào ngày tròn năm so với ngày phát hành.
Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng khối lượng vốn cần huy động đợt này là 3.000 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 30/7, Vietinbank đã kết thúc chào bán trái phiếu đợt 1 với tổng số trái phiếu đã phân phối là 70 triệu trái phiếu, tương đương với 7.000 tỷ đồng (35 triệu trái phiếu CTG2028/T2/01 và 35 triệu trái phiếu CTG2030T2/01), đạt 100% tổng số trái phiếu chào bán đợt 1.
Năm 2020, Vietinbank đăng ký chào bán 100 triệu trái phiếu ra công chúng, với mục đích phát hành trái phiếu dài hạn để tăng quy mô vốn hoạt động cho doanh nghiệp và thực hiện cho vay nền kinh tế, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Tính đến ngày 30/6/2020, tổng nguồn vốn huy động của Vietinbank đạt 1.078,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với thời điểm đầu năm 2020. Trong đó, tiền gửi của khách hàng tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, đạt 913,32 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm 2020. Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác đạt 113,72 nghìn tỷ đồng, tăng 3,87% so với đầu năm 2020. Số dư phát hành giấy tờ có giá là 51,27 nghìn tỷ đồng, giảm 10,16% so với đầu năm 2020.
Như vậy, xét về cơ cấu tổng nguồn vốn huy động tại thời điểm 30/6/2020, tỷ trọng các khoản mục tiền gửi của khách hàng- tiền gửi và vay của các tổ chức tín dụng khác- phát hành giất tờ có giá của Vietinbank lần lượt chiếm tỷ lệ 84,7%-10,5%-4,8%.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Vietinbank ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ năm 2019 là 39,8% và 39,6%, đạt lần lượt 7.460 tỷ đồng và 6.015 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục