Vinafor sẽ thoái vốn ở những mảng không có lợi thế

11:05' - 15/12/2019
BNEWS Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (Vinafor) cho biết, Tổng công ty đang rà soát, xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp Tổng công ty giai đoạn 2019-2025.

Theo đó, Tổng công ty sẽ chú trọng nâng cao năng lực quản trị công ty mẹ và các công ty thành viên theo chuẩn mực quốc tế, áp dụng khoa học công nghệ và quản trị doanh nghiệp tiên tiến, thoái vốn tại các doanh nghiệp không phát huy hiệu quả, không có lợi thế và đầu tư vào các doanh nghiệp, dự án có hiệu quả.
Tổng công ty cũng tiếp tục rà soát, đánh giá việc sắp xếp, đổi mới các đơn vị lâm nghiệp để nâng cao hơn nữa năng lực quản trị; tiếp tục thoái vốn, tái cơ cấu tại các đơn vị thành viên. Tổng công ty đang làm việc với một số địa phương để tham gia mua cổ phần hoặc trở thành thành viên góp vốn tại các đơn vị lâm nghiệp của các tỉnh nhằm mở rộng vùng nguyên liệu phục vụ các dự án chế biến sâu.
Năm 2017 là năm đầu tiên sau cổ phần hóa, Tổng công ty đã có lợi nhuận sau thuế đạt 388 tỷ đồng, tăng 68% so với thời điểm trước khi cổ phần hóa. Năm 2019, Tổng công ty phấn đầu hoàn thành kế hoạch với lợi nhuận sau thuế 710 tỷ đồng; cổ tức dự kiến tối thiểu là 18%./.

>>> Sequal Holdings Ltd và VinaFor Sài Gòn hợp tác phân phối gỗ thông

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục