1. >

Vĩnh Phúc dự kiến thu ngân sách tăng 16%

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng thu ngân sách năm 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc ước đạt 32.350 tỷ đồng, tăng 16% so với dự toán.

Vĩnh Phúc dự kiến thu ngân sách tăng 16%

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tổng thu ngân sách năm 2019 của tỉnh ước đạt 32.350 tỷ đồng, tăng 16% so với dự toán; trong đó thu nội địa ước đạt 28.500 tỷ đồng tăng 18% so với dự toán.

Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 21.500 tỷ đồng, tăng 8,1% so với dự toán.

Về chi ngân sách, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo theo dự toán, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; không chi những nhiệm vụ chi không cần thiết.

Ước tổng chi ngân sách năm 2019 của tỉnh đạt 17.400 tỷ đồng, tăng 3% dự toán, trong đó tỷ lệ chi đầu tư phát triển ước đạt 42,4% tổng chi ngân sách của tỉnh.

Vĩnh Phúc tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. Ảnh: TTXVN

Đánh giá chung thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành tài chính – ngân sách năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách, tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng chi cho đầu tư phát triển.

Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo ngành thuế làm tốt việc đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố ảnh hưởng tới nguồn thu; rà soát các khoản thu, các nguồn thu tiềm năng; tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác, chống thất thu để bù đắp các khoản hụt thu do tác động của những nguyên nhân khách quan.

Ngành thuế tăng cường quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế, chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước;

Về nhiệm vụ năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 32.360 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 28.320 tỷ đồng.

Năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 32.360 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN


UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề ra một số giải pháp như: tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách của Chính phủ về tài khóa chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương; theo dõi chặt chẽ diễn biến các khoản thu.

Tỉnh sẽ tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu ngân sách; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thuế, chống chuyển giá, trốn lậu thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.

Cùng với đó, tỉnh cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nâng dần tỷ trọng thu nội địa, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư, bảo đảm chi trả nợ, chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh; kiểm soát bội chi, nợ công theo mục tiêu đề ra.

Đối với quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được giao.

Tỉnh cũng giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo các báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh gửi Tỉnh ủy theo quy chế làm việc cho ý kiến để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2019./.


logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Chính phủ Thái Lan đang cân nhắc ban hành lệnh cấm xe ô tô cá nhân trong những khu vực bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí do bụi mịn PM2.5 nếu lượng PM2.5 vượt quá mức 100 microgram/m3, tức là gấp đôi ngưỡng an toàn. Hiện mức độ PM2.5 cao nhất đo được đang ở mức 99 microgram/m3.

ncif