VNG được đưa ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 8/9

09:05' - 07/09/2020
BNEWS Cổ phiếu VNG ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 8/9/2020.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí minh vừa có quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công (mã VNG) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 8/9/2020.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 là hơn 55 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2020 là hơn 15 tỷ đồng căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã soát xét, thuộc trường hợp chứng khoán được đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Cổ phiếu VNG của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công vào diện cảnh báo từ ngày 16/4. Lý do cổ phiếu VNG bị đưa vào diện cảnh báo là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019 là âm 45,2 tỷ đồng, số liệu căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019. Trường hợp này thuộc diện chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục