1. >

VNR đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu PGI

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam vừa thông báo đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO.

VNR đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu PGI

Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR) thông báo đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO (PGI) từ 8/11 đến 7/12 để cơ cấu danh mục đầu tư, phương thức thực hiện bao gồm khớp lệnh và thỏa thuận.

Dự kiến sau giao dịch, VNR sẽ giảm sở hữu PGI từ 6,24 triệu xuống 5,24 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,03% xuống 5,9%.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Lộ lọt thông tin của các khách hàng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng…khiến cho những người đang sử dụng phương thức thanh toán hiện đại này không khỏi lo lắng. Sự tiện lợi lại đi kèm với cả rủi ro! Vậy trong trường hợp đó, trách nhiệm của các bên sẽ như thế nào?

ncif