1. >

VNR đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu PGI

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam vừa thông báo đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO.

VNR đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu PGI

Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR) thông báo đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO (PGI) từ 8/11 đến 7/12 để cơ cấu danh mục đầu tư, phương thức thực hiện bao gồm khớp lệnh và thỏa thuận.

Dự kiến sau giao dịch, VNR sẽ giảm sở hữu PGI từ 6,24 triệu xuống 5,24 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,03% xuống 5,9%.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kể từ khi phát hiện ổ dịch đầu tiên, đến nay dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát mạnh tới nhiều tỉnh, thành phố. Đã có địa phương công bố hết dịch song diễn biến phức tạp của dịch đã gây thiệt hại cho người chăn nuôi, ảnh hưởng tới việc tiêu thụ các sản phẩm từ thịt lợn.

ncif