Xây dựng Nghị định riêng quy định về hộ kinh doanh

14:32' - 22/05/2024
BNEWS Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định và lấy ý kiến của các bộ, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định 01 chương (chương 8) về hộ kinh doanh. Tuy nhiên qua rà soát thực tiễn cho thấy hiện có một số văn bản pháp quy mới, nhất là quy định về việc thực hiện các thủ tục liên thông điện tử. Do vậy, Chính phủ cần phải nghiên cứu, xây dựng Nghị định riêng quy định về hộ kinh doanh.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định và lấy ý kiến của các bộ, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn bám sát chỉ đạo chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh nói chung; trong đó, đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh và các thể chế chung với tinh thần rà soát, giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân; cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh, các rào cản kỹ thuật cản trở hoạt động kinh doanh…

“Việc xây dựng Nghị định nhằm mục đích tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi để các cá nhân, hộ gia đình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Quy định cụ thể, rõ ràng hơn về đăng ký hộ kinh doanh góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh”, Thứ trưởng Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Nhằm tiếp tục cải cách, hoàn thiện thêm một bước khung khổ pháp lý về hộ kinh doanh để nâng cao chất lượng dịch vụ công, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đăng ký hộ kinh doanh, Nghị định về hộ kinh doanh được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, đại diện các bộ, cơ quan liên quan đã cơ bản thống nhất với báo cáo giải trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, yêu cầu Bộ này tập trung làm rõ, thống nhất các nội dung liên quan đến việc xác định đối tượng là hộ kinh doanh theo đúng quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP.

Về các quy định tại dự thảo Nghị định cần đảm bảo không phát sinh các thủ tục hành chính không cần thiết, phù hợp với quy định về ban hành thủ tục hành chính tại Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, rà soát đối tượng áp dụng dự thảo Nghị định về hộ kinh doanh để tránh trùng lặp với Nghị định sửa đổi Nghi định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với đó, các quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; việc sử dụng mã số định danh cá nhân của chủ hộ kinh doanh làm mã số thuế của hộ kinh doanh; việc thành lập, ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh; hiệu đính, chỉnh sửa thông tin đăng ký… cần được cụ thể.

Theo ý kiến giải trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự thảo Nghị định quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh trên môi trường điện tử. Các quy định tại dự thảo Nghị định không trái với và không thay thế quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Các quy định tại dự thảo Nghị định nhằm giúp người dân dễ tiếp cận, theo dõi và thực hiện các quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh…

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục