1. >

Yeah1 muốn mua 600.000 cổ phiếu quỹ

Facebook Share

BNEWS.VN Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) vừa thông qua phương án đăng ký mua 600.000 cổ phiếu quỹ, tương đương 1,92% số cổ phiếu đã phát hành.

Yeah1 muốn mua 600.000 cổ phiếu quỹ

Trước giao dịch, Yeah1 chưa sở hữu cổ phiếu quỹ nào.

Thời gian dự kiến giao dịch là sau khi có công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và theo quy định của pháp luật hiện hành, kể từ ngày công ty công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

Thời hạn mua tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch.

Giá mua lại được xác định theo nguyên tắc giá thị trường tại thời điểm thực hiện. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hà Nội đang nghiên cứu, thực hiện đề án “Phân vùng hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030”. Vậy, đề án này có gì mới?

ncif