1. >

Bộ GTVT yêu cầu Uber Việt Nam nghiêm túc chấp hành pháp luật kinh doanh

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ GTVT yêu cầu Uber Việt Nam khi chưa hoàn thiện các nội dung của Đề án để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam thì không phối hợp với các đơn vị vận tải để thực hiện kinh doanh.

Bộ GTVT yêu cầu Uber Việt Nam nghiêm túc chấp hành pháp luật kinh doanh

Bộ GTVT yêu cầu Uber Việt Nam nghiêm túc chấp hành pháp luật kinh doanh. Ảnh: CEP

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản 634/BGTVT-VT gửi Công ty TNHH Uber Việt Nam trả lời đối với Đề án thí điểm Ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng vận tải hành khách theo hợp đồng của Công ty TNHH Uber Việt Nam.

Theo văn bản 634 của Bộ Giao thông Vận tải, ngày 22/11/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được Đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng vận tải hành khách theo hợp đồng của Công ty TNHH Uber Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu nội dung công văn và các tài liệu gửi kèm của Công ty TNHH Uber Việt Nam, trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến như sau: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1850/TTg-KTN ngày 19/10/2015 (Văn bản số 1850) và Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 7/1/2016 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (Quyết định số 24), các đơn vị cung cấp dịch vụ ứng dụng khoa học được khuyến khích xây dựng đề án thí điểm cụ thể phù hợp với tính chất, phương thức vận hành của từng ứng dụng, phù hợp các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị có liên quan và trình Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đơn vị tham gia Đề án thí điểm, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, việc ủy quyền của Công ty Uber BV (Công ty Internationnal Holdings BV, có trụ sở ở Amsterdam, Hà Lan) cho Công ty TNHH Uber Việt Nam tham gia Đề án thí điểm và thực hiện các nghĩa vụ trong Quyết định số 24 là chưa phù hợp vì các lý do: Việc Công ty TNHH Uber Việt Nam là đơn vị xây dựng và đề xuất Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Đề án thí điểm dựa trên ủy quyền của Công ty Uber BV không đảm bảo ràng buộc trách nhiệm của Công ty Uber BV trong việc thực hiện Đề án.

Mặt khác, ngành nghề kinh doanh đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Uber Việt Nam chỉ bao gồm “hoạt động tư vấn quản lý” và “nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận”, không liên quan đến hoạt động được ủy quyền.

Nếu Công ty TNBH Uber Việt Nam là đơn vị xây dựng, đề xuất Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt và thực hiện Đề án thí điểm, Công ty TNHH Uber Việt Nam cần thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng lĩnh vực hoạt động. Đồng thời, bên trực tiếp xây dựng, ký kết và chịu trách nhiệm đối với thỏa thuận hợp tác kinh doanh, với đơn vị kinh doanh vận tải và hợp đồng cung cấp dịch vụ kết nối với hành khách tại Việt Nam (hợp đồng dịch vụ với đơn vị kinh doanh vận tải và hành khách).

Đối với nội dung ứng dụng hợp đồng điện tử, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định việc sử dụng thông điệp dữ liệu điện tử thay cho hợp đồng vận tải hành khách bằng giấy (hay còn gọi là nội dung ứng dụng hợp đồng điện tử) là bản chất của việc thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng theo Công văn số 1850 và Quyết định số 24.

Vì vậy, Đề án thí điểm cần bổ sung mô tả và phân tích chi tiết nội dung và quy trình giao kết hợp đồng vận tải qua ứng dụng Uber; trong đó, nội dung hợp đồng điện tử phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Đối với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Bộ Giao thông Vận tải nhận xét Đề án thí điểm chưa làm rõ được quyền và trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ và đơn vị kinh doanh vận tải đối với hành khách, cũng như chưa có quy chế phối hợp, giải quyết các khiếu nại của hành khách.

Bên cạnh đó, việc Công ty Uber BV ủy quyền cho Công ty TNHH Uber Việt Nam thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh, tại Việt Nam sẽ không ràng buộc, xử lý được trách nhiệm của Công ty Uber BV khi có vấn đề tranh chấp, khiếu nại của khách hàng.

Trách nhiệm, nghĩa vụ của Công ty TNHH Uber Việt Nam phải thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam : Theo quy định pháp luật về thương mại điện tử, ứng dụng Uber có tính năng hoạt động tương tự “ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử”. Vì vậy, ứng dụng Uber cần được thực hiện các thủ tục đăng ký “ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử” với Bộ Công Thương.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong thời gian qua, theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phát hiện, kiểm tra và xử lý nhiều xe hợp đồng, xe ô tô cá nhân (không có giấy phép kinh doanh vận tải và chưa được cấp phù hiệu) sử dụng phần mềm của Uber để kinh doanh vận tải hành khách (chở khách có thu tiền) không đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Công ty TNHH Uber Việt Nam khi chưa hoàn thiện các nội dung của Đề án để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam thì không cung cấp, phối hợp với các chủ phương tiện, đơn vị vận tải để thực hiện kinh doanh vận tải trái với quy định hiện hành.

Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Công ty TNHH Uber Việt Nam và Công ty Uber BV phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành khi tham gia kinh doanh tại Việt Nam./.

>>> Đề nghị xem xét lại mức đánh thuế và truy thu thuế với Uber

>>> Bộ Tài chính chốt phương án kê khai, nộp thuế của Uber tại Việt Nam

>>> Google thử nghiệm ứng dụng cạnh tranh với Uber

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Một ngôi trường được cho là ở Mỹ không có trụ sở, không giáo viên, không được tổ chức nào công nhận nhưng lại liên kết đào tạo với 14 tỉnh, thành của Việt Nam trong nhiều năm. Nhiều trường phổ thông của VN cũng đang có chương trình hợp tác với trường này.