1. >

Bộ Tài chính đôn đốc thu chi ngân sách

Facebook Share

BNEWS.VN Theo Bộ Tài chính, trong tháng 8, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện ước đạt 69.490 tỷ đồng, giảm 28.900 tỷ đồng so với tháng 7. Lũy kế thu 8 tháng ước đạt 649.460 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đôn đốc thu chi ngân sách

Bộ Tài chính đôn đốc thu chi ngân sách. Ảnh:TTXVN

Theo Bộ Tài chính, trên kết quả thu chi ngân sách từ đầu năm đến nay, trong tháng 9, Bộ sẽ tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm tra sau thông quan đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu tăng thu.

Đồng thời Bộ cũng tăng cường đôn đốc công tác quản lý nợ thuế, thu hồi theo đơn vị và kiểm tra công tác quản lý nợ thuế tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2016 theo Quyết định số 2477/QĐ-BTC ngày 25/11/2015 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Về giải ngân vốn đầu tư, Bộ Tài chính yêu cầu toàn hệ thống tài chính quyết liệt triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ; Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Chính phủ; hoàn thiện tổng hợp Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2015. Cùng với đó k ịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn.

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 8, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện ước đạt 69.490 tỷ đồng, giảm 28.900 tỷ đồng so với tháng 7. Lũy kế thu 8 tháng ước đạt 649.460 tỷ đồng, bằng 64% dự toán năm và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, thu nội địa ước đạt 53.900 tỷ đồng, giảm khoảng 28.700 tỷ đồng so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 523.100 tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán năm và tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2015.

Số thu tháng 8 giảm so với tháng 7 chủ yếu do các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2016, các doanh nghiệp đã kê khai, nộp ngân sách trong tháng 7 theo quy định, sang tháng 8 số thu phát sinh thấp.

Giá dầu thô trên thị trường thế giới tháng 8 đã phục hồi tăng mạnh so với tháng trước tuy nhiên vẫn còn nhiều rủi ro, trước áp lực dư thừa nguồn cung lớn do Mỹ tăng sản lượng khai thác và nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc giảm. Vì vậy, thu từ dầu thô trong tháng 8 ước đạt 3.750 tỷ đồng, tăng khoảng 360 tỷ đồng so với tháng trước. Tuy nhiên, lũy kế 8 tháng vẫn giảm 43,2% so cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu củng giảm; trong đó tổng số thu ước đạt 21.500 tỷ đồng, giảm khoảng 1.160 tỷ đồng so với tháng trước. Lũy kế thu 8 tháng, tổng số thu ước đạt 173 nghìn tỷ đồng, bằng 64,1% dự toán và tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2015, chủ yếu do kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước như xăng dầu, ô tô nguyên chiếc giảm mạnh. Sau khi hoàn thuế, lũy kế số thu 8 tháng từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 96.500 tỷ đồng.

Trong tháng 8, tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 108.600 tỷ đồng; luỹ kế chi 8 tháng đạt 770.700 tỷ đồng, bằng 60,5% dự toán năm và tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2015./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.