1. >

EVNNPC không để dư nợ cao

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ đẩy nhanh nghiệm thu, quyết toán các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và giải ngân dứt điểm vào cuối năm, không để tình trạng dư nợ cao.

EVNNPC không để dư nợ cao

Điện lực miền Bắc sẽ đẩy nhanh nghiệm thu, quyết toán các công trình. Ảnh: EVNNPC.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho hay, Tổng công ty sẽ đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn. Đồng thời, sẽ hoàn thành giải ngân dứt điểm vào thời gian cuối năm, không để tình trạng dư nợ đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn cuối năm cao.
Ngoài ra, EVNNPC sẽ rà soát, phân loại lại tuổi nợ, chuyển nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn và thanh toán dứt điểm các khoản công nợ lâu ngày.

Tổng giám đốc EVNNPC Thiều Kim Quỳnh cũng cho biết, EVNNPC đã giao các chỉ tiêu giảm công nợ cho các đơn vị trực thuộc; giao các chỉ tiêu về hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, hệ số nợ phải trả, vốn chủ sở hữu cho các đơn vị thành viên và các công ty cổ phần chi phối.

Đồng thời, cân đối vốn trong kế hoạch tài chính tổng thế, bám sát việc thực hiện đầu tư theo đúng kế hoạch, tránh tình trạng thực hiện tràn lan, gây mất cân đối nguồn vốn, cũng như ảnh hưởng đến kế hoạch dòng tiền.

Năm nay, EVNNPC đặt mục tiêu đảm bảo khả năng tài chính của Công ty mẹ và các đơn vị ở mức. Hệ số bảo toàn vốn lớn hơn 1, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ≤ 3, hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn ≥ 1. Đồng thời, thực hiện hoàn thành kế hoạch tài chính, lợi nhuận.../.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Diễn biến căng như dây đàn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc với các đòn "ăn miếng, trả miếng" dự kiến còn kéo dài và tác động mạnh tới tình hình kinh tế hai nước cũng như thương mại toàn cầu mà trong đó, kinh tế Việt Nam cũng không tránh khỏi tầm ảnh hưởng.