1. >

Kết quả kinh doanh niên độ 2015-2016 của SBT

Facebook Share

BNEWS.VN Thông tin từ Sở GDCK TP Hồ Chí Minh cho biết, CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã CK: SBT) mới giải trình biến động kết quả kinh doanh niên độ 2015-2016.

Kết quả kinh doanh niên độ 2015-2016 của SBT

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ tăng 60% so với cùng kỳ, chủ yếu là do sự tác động của các yếu tố chủ yếu sau:

Biến động tăng lợi nhuận của vụ 15-16 do Công ty tối ưu hóa máy móc thiết bị bằng cách gia tăng sản lượng mía ép và kết hợp luyện đường; mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh giúp doanh thu tăng lên 58% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận gộp lên từ 12.5% lên 15.3%

Biến động ảnh hưởng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư và tài chính:

Ảnh hưởng giảm lợi nhuận: Nhằm đáp ứng yêu cầu cầu mở rộng quy mô hoạt động theo chiến lược phát triển công ty, nhu cầu vốn đầu tư và vốn lưu động tăng cao vì vậy chi phí hoạt động tài chính tăng so cùng kỳ niên độ trước. Mặt khác, chi phí tài chính tăng một phần do ảnh hưởng biến động tỷ giá từ đợt phá giá đồng nhân dân tệ tháng 8/2015.

Ảnh hưởng tăng lợi nhuận : Thoái vốn đầu tư vào Công ty cổ phần đường Biên Hòa, phát sinh khoản thu nhập đầu tư tài chính tăng so với cùng kỳ niên độ trước.

Việc thay đổi cấu trúc đầu tư dẫn đến biến động kết quả kinh doanh hợp nhất. Tỷ lệ lợi nhuận của công ty mẹ chiếm 93% trong tổng cơ cấu lợi nhuận trước thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất, chủ yếu từ sự tăng trưởng của chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ làm cho lợi nhuận trước thuế của Báo cáo tài chính hợp nhất tăng lên 49%.

Các yếu tố chủ yếu trên dẫn đến lợi nhuận trước thuế niên độ 2015- 2016 trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất biến động tăng so với cùng kỳ niên độ 2014-2015./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo thông tin từ Tập đoàn Công nghệ Bkav, một loại mã độc mới xuất hiện và nguy hiểm hơn nhiều so với Wanna Cry – mã độc tống tiền đã và đang lan rộng tại gần 100 quốc gia trên thế giới những ngày vừa qua. Loại mã độc mới này tuy không nhằm mục đích tống tiền nhưng nó lại có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích APT bất cứ lúc nào.