1. >

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý tổ chức, cá nhân trong vụ một sở có 44 lãnh đạo

Facebook Share

BNEWS.VN Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra đột xuất công tác bổ nhiệm cán bộ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý tổ chức, cá nhân trong vụ một sở có 44 lãnh đạo

Tại thời điểm 15/10/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có 9 phòng với số lượng Phó Trưởng phòng là 31 người, trong đó có 6 phòng chuyên môn có số lượng Phó Trưởng phòng nhiều hơn số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh là 8 người.

Đây là kết luận thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng; số lượng Phó Trưởng phòng và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương từ ngày 01/01/2014 đến ngày 15/10/2016, vừa được Thanh tra Bộ Nội vụ công bố.

Trong quá trình thanh tra, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đã quyết định cho 7 công chức thôi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và 1 Phó Trưởng phòng chuyển công tác nên đến ngày 18/11/2016, số lượng Phó Trưởng phòng của Sở này là 23 người.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn các trường hợp được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng; miễn nhiệm chức vụ các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn; thu hồi quyết định bổ nhiệm, sắp xếp, điều chuyển số lượng Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn bảo đảm số lượng phù hợp quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xây dựng, ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc cấp sở để làm căn cứ thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

“ Tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, tồn tại ”, kết luận thanh tra nêu rõ./ .

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực quảng bá nông sản nước ta tại thị trường Nhật Bản. Sự kiện được tiến hành trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 (2008-2018) tổ chức tại Tokyo.