1. >

Sách Xanh phân tích và dự báo kinh tế Trung Quốc năm 2016

Facebook Share

BNEWS.VN Sách Xanh nêu rõ kinh tế Trung Quốc đang ở vào thời kỳ then chốt phải chuyển đổi, sự lựa chọn chiến lược giai đoạn này sẽ trực tiếp quyết định viễn cảnh phát triển trong tương lai.

Sách Xanh phân tích và dự báo kinh tế Trung Quốc năm 2016

Sách Xanh kinh tế 2016, do Viện Khoa học xã hội Trung Quốc phối hợp với Nhà Xuất bản văn hiến khoa học xã hội Trung Quốc mới công bố, đã đưa ra những phân tích và dự báo về tình hình kinh tế nước này trong năm 2016.

Hiện nay kinh tế vĩ mô của Trung Quốc vẫn đối mặt với sức ép đi xuống song tình trạng thất nghiệp sẽ không quá lớn.

Tuy nhiên, áp lực kinh tế đi xuống ở mức độ nhất định cũng có lợi để phát huy vai trò của cơ chế thị trường, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi.

Trong trường hợp này, nhà nước cần tránh đưa ra chính sách kích thích kinh tế quy mô lớn mà đặt trọng điểm của chính sách vào việc điều chỉnh kết cấu kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi cơ chế động lực tăng trưởng kinh tế công nghiệp.

Cũng theo Sách Xanh, để khởi động cải cách về phá sản và rút vốn, cần phải xây dựng và tăng cường cơ chế trói buộc trách nhiệm rủi ro. Không có sự đảm bảo về cơ chế này, cải cách thị trường hóa có thể sẽ làm gia tăng rủi ro.

Vì vậy, cần đặt cải cách về phá sản và rút vốn ở vị trí ưu tiên trong cải cách. Đồng thời cũng cần chú ý hoàn thiện cơ chế rủi ro, rút vốn. Cần học tập kinh nghiệm quốc tế, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến đăng ký, xóa đăng ký, phá sản và rút vốn, giảm chi phí rút vốn cho doanh nghiệp.

Còn đối với cải cách doanh nghiệp quốc hữu, từng bước xác định rõ quyền sở hữu, quy phạm trách nhiệm tài sản, giảm bớt sự bảo hộ quá độ của chính phủ đối với những doanh nghiệp này, căn cứ vào phương hướng đa nguyên hóa quyền cổ phần và phát triển kinh tế chế độ sở hữu hỗn hợp, chú ý chặt chẽ tới hoạt động phá sản, rút vốn với cải cách doanh nghiệp quốc hữu./.


logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.