Từ khoá:evn

EVN đặt mục tiêu tăng năng suất lao động từ 8-10%

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, năm nay, Tập đoàn đặt mục tiêu tăng năng suất lao động sản xuất kinh doanh điện từ 8-10% so với năm 2016.

Thu xếp 2,96 tỷ USD cho các dự án điện

Trong năm 2016, Tập đoàn đã thu xếp vốn nước ngoài cho các dự án điện với tổng nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi đạt 2,96 tỷ USD.

Nhiều giải pháp giảm tổn thất điện năng

Công ty Truyền tải Điện 3 cũng cho biết, năm 2016, tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty thực hiện là 2,19%; trong đó, tổn thất trên lưới 500kV là 1,85% và lưới 220kV là 1,43%.

Tiếp tục nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, năm nay, EVN đặt mục tiêu giảm thời gian tiếp cận điện năng còn dưới 10 ngày.

EVNNPT hoàn thành khối lượng đầu tư xây dựng lớn nhất từ trước đến nay (bài 2)

Năm 2016, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã hoàn thành quyết toán 100/99 dự án, đạt 101% kế hoạch.

EVNNPT hoàn thành khối lượng đầu tư xây dựng lớn nhất từ trước đến nay (bài 1)

Năm 2016, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã hoàn thành khối lượng đầu tư xây dựng lớn nhất từ trước đến nay với 19.944 tỷ đồng, đạt 101,4% kế hoạch.

EVNNPT cơ bản thu xếp đủ vốn đầu tư cho giai đoạn đến năm 2020

Ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết, đến nay, Tổng công ty đã cơ bản thu xếp đủ vốn đầu tư cho giai đoạn 2017 – 2020.

Đem điện ra xã đảo, tạo sức bật phát triển kinh tế

Mặc dù đã hơn chục ngày được sử dụng dòng điện quốc gia nhưng đến nay người dân xã đảo Hòn Nghệ (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) vẫn còn rất phấn khởi vui mừng.

Mục tiêu là vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn và ổn định

Trong năm 2017, mục tiêu của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là vận hành an toàn các đường dây truyền tải và trạm biến áp, đặc biệt là hệ thống 500 kV Bắc - Nam.

CPMB hoàn thành nhiều dự án trọng điểm

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) cho biết, trong năm 2016, đơn vị đã hoàn thành đóng điện 10 dự án theo kế hoạch giao.

VIDEO

Kinh tế Việt Nam đã chính thức bước sang năm mới 2017 với dự báo nhiều “gam màu” sáng hơn. Nhiều tín hiệu tốt cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ trong cải cách môi trường kinh doanh đang tạo thêm động lực mới cho doanh nghiệp và tạo đà cho phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.