1. >

Trung Quốc triển khai 10 thí điểm cải cách doanh nghiệp nhà nước

Facebook Share

BNEWS.VN Mười thí điểm cải cách bao gồm thực hiện thí điểm quyền hạn của Hội đồng quản trị, thí điểm tuyển chọn nhà quản lý kinh doanh theo hướng thị trường hóa, thí điểm chế độ giám đốc ngành nghề ...

Trung Quốc triển khai 10 thí điểm cải cách doanh nghiệp nhà nước

Trung Quốc triển khai 10 thí điểm cải cách doanh nghiệp nhà nước. Ảnh: euobserver

Ngày 25/2, Ủy ban quản lý giám sát tài sản quốc gia, Quốc vụ viện Trung Quốc phối hợp với Ủy ban phát triển cải cách quốc gia, Bộ Nguồn nhân lực và đảm bảo xã hội Trung Quốc, đã công bố quyết định triển khai 10 thí điểm cải cách doanh nghiệp nhà nước, đồng thời chỉ rõ 9 nhiệm vụ trọng điểm nhằm đi sâu cải cách doanh nghiệp nhà nước trong năm 2016.

Mười thí điểm cải cách bao gồm thực hiện thí điểm quyền hạn của Hội đồng quản trị, thí điểm tuyển chọn nhà quản lý kinh doanh theo hướng thị trường hóa, thí điểm chế độ giám đốc ngành nghề, thí điểm cải cách về phân phối thù lao doanh nghiệp, thí điểm công ty kinh doanh đầu tư vốn quốc hữu hóa, thí điểm sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp trung ương, thí điểm cải cách chế độ sở hữu hỗn hợp trong một số lĩnh vực quan trọng, thí điểm nhân viên doanh nghiệp sở hữu hỗn hợp giữ cổ phiếu, thí điểm công khai thông tin doanh nghiệp nhà nước, thí điểm xóa bỏ chức năng xã hội của doanh nghiệp và giải quyết vấn đề lịch sử còn tồn đọng.

Theo ông Trương Hỷ Vũ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quản lý giám sát tài sản quốc gia, Quốc vụ viện, hiện đã có hai tập đoàn nhà nước là Thành Thông và Quốc Tân được xác định là doanh nghiệp thực hiện thí điểm công ty kinh doanh vốn quốc hữu, tiếp theo sẽ căn cứ vào đặc điểm cải cách để chọn ra doanh nghiệp thí điểm ở trung ương và địa phương, khi các điều kiện liên quan chín muồi sẽ triển khai lần lượt.

Ông Trương Hỷ Vũ cho biết, 9 nhiệm vụ trọng điểm đi sâu cải cách doanh nghiệp trong năm 2016 bao gồm sớm hoàn thiện hệ thống văn kiện “1+N”, cơ bản hoàn thành thiết kế thượng tầng cải cách doanh nghiệp nhà nước; đi sâu thực hiện 10 thí điểm cải cách, sớm đạt được đột phá trong các vấn đề khó thuộc lĩnh vực trọng điểm cải cách; chuyển đổi chức năng quản lý giám sát tài sản nhà nước lấy quản lý vốn làm trụ cột, xây dựng danh sách quyền hạn quản lý giám sát và danh sách trách nhiệm của nhà đầu tư vốn nhà nước; phân loại thực hiện cải cách doanh nghiệp nhà nước, phân loại tiến hành sát hạch, giám sát, quản lý doanh nghiệp trung ương; đẩy mạnh cải cách chế độ công ty, chế độ cổ phần, thực hiện chế độ công ty tại tập đoàn doanh nghiệp trung ương và công ty con; thúc đẩy xây dựng Hội đồng quản trị, để đại bộ phận các doanh nghiệp trung ương có Hội đồng quản trị theo quy phạm, hoàn thiện điều chỉnh tái cơ cấu doanh nghiệp trung ương, thu hẹp các tầng nấc quản lý và pháp nhân, ưu hóa bố cục kết cấu doanh nghiệp nhà nước; tăng cường giám sát vốn quốc hữu, tăng cường cải tiến công tác cử ban giám sát xuống địa phương, phòng tránh thất thoát vốn nhà nước; kiên trì sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp nhà nước, vừa tiến hành cải cách vừa thúc đẩy công tác xây dựng Đảng trong hệ thống các doanh nghiệp nhà nước.

Trong năm 2015 vừa qua, Trung Quốc đã công bố Hướng dẫn đi sâu cải cách doanh nghiệp nhà nước và 11 phương án cải cách của từng lĩnh vực, bởi vậy hệ thống chính sách cải cách doanh nghiệp nhà nước “1+N” cơ bản được hình thành.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Vải thiều Bắc Giang năm nay được đánh giá là quả tốt trong 10 năm trở lại đây. Đáng nói, năm nay đối tác Trung Quốc yêu cầu phải có tem nhãn để truy xuất nguồn gốc nhưng đến thời điểm này việc hoàn thiện tem vẫn chưa thể hoàn thành.