1. >

May 10 chốt quyền thưởng cổ phiếu tỷ lệ 60%

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng công ty May 10 - CTCP (M10) vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 May 10 chốt quyền thưởng cổ phiếu tỷ lệ 60%

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 11,34 triệu cp, tương ứng tỷ lệ thực hiện 60%.

Với 18,9 triệu cp đang lưu hành, công ty dự kiến tăng vốn điều lệ lên 302,4 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 27/8.

Nguồn vốn được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán năm 2017.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ trong tất cả lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội. Trong "guồng quay" đó, Việt Nam không thể nằm ngoài. Vậy Việt Nam đang ở vị trí nào trong nền kinh tế số hóa và cần làm gì để phát triển kinh tế số hóa, hòa nhập vào guồng quay đó?

ncif