13 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn tuần tới

10:40' - 24/12/2022
BNEWS Trong tuần tới từ ngày 26-30/12, có 13 doanh nghiệp niêm yết bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn.
1. Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH): Chủ tịch công đoàn Phạm Long đăng ký mua 6.178 cổ phiếu BVH, tăng tỷ lệ nắm giữ lên 0,031%, tương đương 231.556 đơn vị. 

Giao dịch được thực hiện theo phương thức mua trực tiếp qua Trung tâm lưu ký chứng khoán từ ngày 26/12/2022-31/12/2023.

2. CTCP Nông nghiệp BAF (mã chứng khoán ): 

-Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bùi Hương Giang đăng ký bán 499.750 cổ phiếu BAF, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 3,25%, tương đương 4.669.000 đơn vị. 

-Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Ấn đăng ký bán 2.477.500 cổ phiếu BAF, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 0%.

-Thành viên HĐQT Lê Xuân Thọ đăng ký bán 795.000 cổ phiếu BAF, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 0,03%, tương đương 44.200 đơn vị.

-Chủ tịch HĐQT Trương Sỹ Bá đăng ký mua 4.557.250 cổ phiếu BAF, tăng tỷ lệ nắm giữ lên 40.50%, tương đương 58.125.600 đơn vị. 

Các Ggiao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 26/12/2022-20/1/2023.

3. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã chứng khoán TPB): Công đoàn Ngân hàng TMCP Tiên Phong đăng ký bán 95.300 cổ phiếu TPB, giảm tỷ lệ nắm giữ lên 0,03%, tương đương 477.440 đơn vị. 

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 26/12/2022-24/1/2023.

4. Ngân hàng TMCP HDBank (mã chứng khoán HDB): Phó Tổng Giám đốc HDBank Trần Hoài Nam đăng ký mua 120.000 cổ phiếu HDB, tăng tỷ lệ nắm giữ lên 0,08%, tương đương 1.924.687 đơn vị. 

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 26/12/2022-19/1/2023.

5. CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (mã chứng khoán PAC): Công đoàn CTCP Pin Ắc quy Miền Nam đăng ký bán 5.000 cổ phiếu PAC, giảm tỷ lệ nắm giữ lên 5,01%, tương đương 2.326.234 đơn vị. 

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 27/12/2022-.24/1/2023.

6. CTCP KOSY (mã chứng khoán KOS): Thành viên Ban Kiểm soát Trần Thị Thu Hà đăng ký mua 90.000 cổ phiếu KOS, tăng tỷ lệ nắm giữ lên 0,04%, tương đương  90.000 đơn vị. 

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 27/12/2022-24/1/2023.

7. CTCP Dược Imepharm (mã chứng khoán IMP): SK INVESTMENT VINA III PTE.LTD là người có liên quan gián tiếp kiểm soát CTCP Đầu tư Bình Minh Kim; CTCP Đầu tư KBA là người có liên quan gián tiếp kiểm soát CTCP Đầu tư Bình Minh Kim; Ông Trương Minh Hùng-Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Bình Minh Kim đăng ký mua 112.500 cổ phiếu IMP, tăng tỷ lệ nắm giữ lên 9,91%, tương đương 6.609.202 đơn vị. 

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 27/12/2022-27/1/2023.

8. CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã chứng khoán KSB): Ông Nguyễn Quốc Phòng-Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 122.000 cổ phiếu KSB, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 180.040 đơn vị. 

Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 27/12/2022-. 19/1/2023.

9. CTCP Phát triển Bất Động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR): Thành viên HĐQT Lê Quang Phúc đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu PDR, tăng tỷ lệ nắm giữ lên 0,53%, tương đương 3.564.985 đơn vị. 

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 27/12/2022-25/1/2023.

10. CTCP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán HPX): Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu HPX, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 19,6%, tương đương 59.588.412 đơn vị. 

-Ông Đỗ Quý Đường là em trai của Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HPX, tăng tỷ lệ nắm giữ xuống 3,46%, tương đương 10.523.694 đơn vị. 

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 27/12/2022-24/1/2023.

11. CTCP Clever Group (mã chứng khoán ADG): Ông Cho Chang Hyun-Thành viên HĐQT CTCP Clever Group và là người đại diện theo pháp luật của FSN ASIA PRIVATE LIMITED nhận chuyển quyền sở hữu do sáp nhập doanh nghiệp 7.963.947 cổ phiếu ADG và 597.296 cổ phiếu ADG, tăng tỷ lệ nắm giữ lên 40,04% vốn điều lệ, tương đương 8.561.243 đơn vị. 

Giao dịch được thực hiện theo phương thức nhận chuyển quyền sở hữu do sáp nhập doanh nghiệp.

12. CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán TTF): Thành viên HĐQT Võ Quốc Lợi đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TTF, tăng tỷ lệ nắm giữ lên 1,1%, tương đương 4.344.820 đơn vị. 

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 29/12/2022-27/1/2023.

13. CTCP Đông Hải Bến Tre (mã chứng khoán DHC): Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Nghĩa đăng ký mua 540.000 cổ phiếu DHC, tăng tỷ lệ nắm giữ lên 10,32%, tương đương 7.224.083 đơn vị. 

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 29/12/2022-13/1/2023./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục