20 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng tuần từ 12-16/7

08:00' - 10/07/2021
BNEWS Có 16 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt, 3 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu và 1 doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng.

Tuần từ 12-16/7, 20 doanh nghiệp sẽ trả cổ tức và chia cổ phiếu; trong đó, 16 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt, 3 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu và 1 doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (Mã chứng khoán: STK) trả cổ tức với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 13/7/2021 và chốt chi trả ngày 14/7/2021.

- Công ty cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ (Mã chứng khoán: PMP) trả cổ tức với tỷ lệ 10,3%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 13/7/2021 và chốt chi trả ngày 14/7/2021.

- Công ty cổ phần Đạt Phương (Mã chứng khoán: DPG) trả cổ tức với tỷ lệ10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/7/2021 và chốt chi trả ngày 15/7/2021.

- Công ty cổ phần Pymepharco (Mã chứng khoán: PME) trả cổ tức với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/7/2021 và chốt chi trả ngày 15/7/2021.

- Công ty cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (Mã chứng khoán: TCL) trả cổ tức với tỷ lệ 50%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 15/7/2021 và chốt chi trả ngày 16/7/2021.

- Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (Mã chứng khoán: LBC) trả cổ tức với tỷ lệ 9,5. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 15/7/2021 và chốt chi trả ngày 16/7/2021.

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu                     

- Công ty cổ phần LICOGI 14 (Mã chứng khoán: L14) trả cổ tức với tỷ lệ 10:1. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 13/7/2021 và chốt chi trả ngày 14/7/2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Mã chứng khoán: THG) trả cổ tức với tỷ lệ 10:1. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/7/2021 và chốt chi trả ngày 15/7/2021.

- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 (Mã chứng khoán: TV2) trả cổ tức với tỷ lệ 100:25. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 16/7/2021 và chốt chi trả ngày 19/7/2021.

Danh sách chia cổ phiếu thưởng 

- Công ty cổ phần Đạt Phương (Mã chứng khoán: DPG) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:40. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/7/2021 và chốt chi trả ngày 15/7/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục