14 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng tuần từ 5-9/7

08:30' - 03/07/2021
BNEWS Tuần từ 5-9/7, 14 doanh nghiệp sẽ trả cổ tức và chia cổ phiếu; trong đó, 9 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt, 4 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu và 1 doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Công ty cổ phần Đô thị Tân An (Mã chứng khoán: TAP) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 6/7/2021 và chốt chi trả ngày 7/7/2021.

- Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (Mã chứng khoán: MTH) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 7/7/2021 và chốt chi trả ngày 8/7/2021.

- Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (Mã chứng khoán: CPC) trả cổ tức với tỷ lệ 8%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 8/7/2021 và chốt chi trả ngày 9/7/2021.

- Công ty cổ phần Xây lắp cơ khí và Lương thực thực phẩm (Mã chứng khoán: MCF) trả cổ tức với tỷ lệ 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 8/7/2021 và chốt chi trả ngày 9/7/2021. 

- Công ty cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (Mã chứng khoán: SKN) trả cổ tức với tỷ lệ 3%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 8/7/2021 và chốt chi trả ngày 9/7/2021.

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu                     

- Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Mã chứng khoán: KSB) trả cổ tức với tỷ lệ 10:1. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 6/7/2021 và chốt chi trả ngày 7/7/2021.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Mã chứng khoán: CTG) trả cổ tức với tỷ lệ 100:29. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 7/7/2021 và chốt chi trả ngày 8/7/2021.

- Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Mã chứng khoán: VDS) trả cổ tức với tỷ lệ 20:1. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 8/7/2021 và chốt chi trả ngày 9/7/2021.

- Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings (Mã chứng khoán: DC4) trả cổ tức với tỷ lệ 20:1. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 9/7/2021 và chốt chi trả ngày 12/7/2021.

Danh sách chia cổ phiếu thưởng 

- Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Mã chứng khoán: VCG) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:9. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/7/2021 và chốt chi trả ngày 6/7/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục