20 mã chứng khoán khối ngoại sắp hết room và 1 mã vượt room vào ngày 14/12

08:27' - 14/12/2021
BNEWS Theo số liệu được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam công bố, có 20 mã chứng khoán khối ngoại sắp hết room; 1 mã chứng khoán đã vượt room và 1 mã hết room sở hữu có hiệu lực vào ngày 14/12/2021.

*1 mã chứng khoán khối ngoại đã vượt room:
Mã chứng khoán ST8 của CTCP Siêu Thanh: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 49,05% trên tỷ lệ 49% nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa.

Theo hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong trường hợp số lượng chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ vượt room, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉ được phép bán chứng khoán cho đến khi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng bằng hoặc nhỏ hơn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa công bố.
*1 mã chứng khoán khối ngoại hết room sở hữu:
Mã chứng khoán ASP của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 49% trên tỷ lệ 49% nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa. 
*20 mã chứng khoán khối ngoại sắp hết room sở hữu:

-Mã chứng khoán AST của CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 42,58% trên tỷ lệ 49% nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa. 
-Mã chứng khoán BIC của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 46,48% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.
- Mã chứng khoán CHPG2118 (Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.14) của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG): Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 93,33% trên tỷ lệ 100% được sở hữu tối đa.
- Mã chứng khoán E1VFVN30 của Quỹ ETF VFMVN30: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 96,79% trên tỷ lệ 100% được sở hữu tối đa.
- Mã chứng khoán FUESSVFL của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 96,53% trên tỷ lệ 100% được sở hữu tối đa.
- Mã chứng khoán FUEVFVND của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 97,96% trên tỷ lệ 100% được sở hữu tối đa.
-Mã chứng khoán CTD của CTCP Xây dựng Coteccons: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 46,12% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.
-Mã chứng khoán HCM của CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 41,67% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.
-Mã chứng khoán IMP của CTCP Dược phẩm Imexpharm: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 48,99% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.
-Mã chứng khoán HTL của CTCP Kỹ thuật và Ôtô Trường Long: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 45,5% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.
-Mã chứng khoán PGD của CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 46,72% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.
-Mã chứng khoán PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 47,23% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.
-Mã chứng khoán SII của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 48,98% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.
-Mã chứng khoán SKG của CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 42,15% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.
Mã chứng khoán SRF của CTCP Searefico: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 46,85% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.
-Mã chứng khoán SVI của CTCP Bao bì Biên Hòa: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 94,79% trên tỷ lệ 100% nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa.
-Mã chứng khoán TCM của CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 44,49% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.
-Mã chứng khoán TRA của CTCP Traphaco: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 43,71% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.
-Mã chứng khoán TCR của CTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 48,98% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.
-Mã chứng khoán TMS của CTCP Transimex: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 48,96% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục