21 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng tuần từ 21-27/12

09:04' - 19/12/2020
BNEWS Tuần từ 21-27/12, có 20 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt và 1 doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền

- Công ty cổ phần Vinaconex 25 (mã chứng khoán: VCC) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 24/12/2020 và chốt chi trả ngày 25/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 15/1/2021.

-  Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã chứng khoán: SMB) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 22/12/2020 và chốt chi trả ngày 23/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 4/1/2021.

- Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Vietcombank (mã chứng khoán: VCB) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/12/2020 và chốt chi trả ngày 22/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 8/1/2021.

-  Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã chứng khoán: VCI) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 22/12/2020 và chốt chi trả ngày 23/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 31/12/2021.

-  Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico (mã chứng khoán: UIC) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 18/12/2020 và chốt chi trả ngày 21/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 31/12/2021.

-  Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán: PPC) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 3,5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 18/12/2020 và chốt chi trả ngày 21/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 12/1/2021.

- Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 3%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 21/12/2020 và chốt chi trả ngày 22/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 5/1/2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (mã chứng khoán: HTI) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 18/12/2020 và chốt chi trả ngày 21/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 29/1/2021.

- Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (mã chứng khoán: PCC) trả cổ tức đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/12/2020 và chốt chi trả ngày 24/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 22/1/2021.

Danh sách chia cổ phiếu thưởng 

- Công ty cổ phần Chương Dương (mã chứng khoán: CDC) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:40. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 24/12/2020 và chốt chi trả ngày 25/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 24/12/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục