28 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng tuần từ 14-20/12

08:30' - 12/12/2020
BNEWS Tuần từ 14-20/12, có 28 doanh nghiệp công bố chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, và bằng cổ phiếu.

Cụ thể, có 27 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt; và 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền

-Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (mã chứng khoán: HTI) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 18/12/2020 và chốt chi trả ngày 21/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 29/01/2021.

-Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (mã chứng khoán: PCC) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 3,5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 18/12/2020 và chốt chi trả ngày 21/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 12/01/2021.

-Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (mã chứng khoán: KDC) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 17/12/2020 và chốt chi trả ngày 18/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 18/01/2021.

-Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (mã chứng khoán: VGG) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 40 %. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 17/12/2020 và chốt chi trả ngày 18/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 4/01/2021.

-Công ty cổ phần Tập đoàn MaSan (mã chứng khoán: PBC) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 17/12/2020 và chốt chi trả ngày 18/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 30/12/2020.

-Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP (mã chứng khoán: THB) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 15/12/2020 và chốt chi trả ngày 16/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 30/12/2020.

-Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: TMG) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/12/2020 và chốt chi trả ngày 15/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 11/01/2021.

-Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (mã chứng khoán: TTL) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 3%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/12/2020 và chốt chi trả ngày 15/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 5/01/2021.

-Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán: HBC) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 3%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/12/2020 và chốt chi trả ngày 15/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 23/12/2020.

Danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu

-Công ty cổ phần Transimex (mã chứng khoán: TMS) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 100:15. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 16/12/2020và chốt chi trả ngày 17/12/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục