33 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng tuần từ 14 - 20/6

09:26' - 12/06/2021
BNEWS Tuần từ 14-20/6, 33 doanh nghiệp sẽ trả cổ tức và chia cổ phiếu; trong đó, 28 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt, 3 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu và 2 doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (Mã chứng khoán: TVT) trả cổ tứcnăm 2020 với tỷ lệ 17%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/6/2021 và chốt chi trả ngày 15/6/2021.

- Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL) trả cổ còn lại năm 2020 tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/6/2021 và chốt chi trả ngày 15/6/2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (Mã chứng khoán: VSI) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 13%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/6/2021 và chốt chi trả ngày 15/6/2021.

- Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (Mã chứng khoán: SSI) trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 15/6/2021 và chốt chi trả ngày 16/6/2021.

- Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Mã chứng khoán: GIL) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 16/6/2021 và chốt chi trả ngày 17/6/2021.

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu                     

- Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (Mã chứng khoán: MKP) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 17%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/6/2021 và chốt chi trả ngày 15/6/2021.

- Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Mã chứng khoán: DBD) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/6/2021 và chốt chi trả ngày 15/6/2021.

- Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (Mã chứng khoán: APF) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 25%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 15/6/2021 và chốt chi trả ngày 16/6/2021.

Danh sách chia cổ phiếu thưởng 

- Công ty cổ phần Cẩm Hà (Mã chứng khoán: CHC) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 65%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/6/2021 và chốt chi trả ngày 15/6/2021.

- Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Mã chứng khoán: HSG) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 15/6/2021 và chốt chi trả ngày 16/6/2021./

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục