4 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tuần này

08:40' - 05/06/2023
BNEWS Trong tuần này từ 5-11/6, có 4 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu gồm: C47, FRT, HHV và S99.
1. CTCP Xây dựng 47 (mã chứng khoán C47) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1(cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu C47 được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/6. Ngày đăng ký cuối cùng: 6/6. 
Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 2/6, cổ phiếu C47 giảm 1,91% và đóng cửa ở mức 8.720 đồng/cổ phiếu.
 
2. CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã chứng khoán FRT) chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20:3 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu FRT được nhận thêm 3 cổ phiếu mới).
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/6. Ngày đăng ký cuối cùng: 7/6. 
Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 2/6, cổ phiếu FRT tăng 1.69% và đóng cửa ở mức 66.000 đồng/cổ phiếu.
3. CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán HHV) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HHV được nhận thêm 7 cổ phiếu mới).
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/6. Ngày đăng ký cuối cùng: 8/6.
Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 2/6, cổ phiếu HHV tăng 0,34% và đóng cửa ở mức 14.700 đồng/cổ phiếu.
4. CTCP SCI (mã chứng khoán S99) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu10 cổ phiếu S99 được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/6. Ngày đăng ký cuối cùng: 9/6.
Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 2/6, cổ phiếu S99 giảm 1,9% và đóng cửa ở mức10.300 đồng/cổ phiếu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục