9 doanh nghiệp trên HoSE chốt quyền trả cổ tức bằng tiền: BMP chia cổ tức 53%

08:48' - 14/05/2023
BNEWS Trong tuần này từ 15-21/5, có 9 doanh nghiệp trên HoSSE chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó cổ tức của CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) có tỷ lệ cao nhất với 53%.
1. CTCP Chứng khoán Bản Việt (mã chứng khoán VCI) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022 với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền 15/5. Ngày đăng ký cuối cùng 16/5. Thời gian thanh toán: 6/6/2023.

2. CTCP Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán VNS) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền 15/5. Ngày đăng ký cuối cùng 16/5. Thời gian thanh toán: 26/5/2023.

 
3. CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã chứng khoán LBM) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền 16/5. Ngày đăng ký cuối cùng 17/5. Thời gian thanh toán: 31/5/2023.

4. CTCP Minh Hưng Quảng Trị (mã chứng khoán GMH) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2022 với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền 17/5. Ngày đăng ký cuối cùng 18/5. Thời gian thanh toán: 9/6/2023.

5. CTCP Miền Đông (mã chứng khoán MDG) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền 17/5. Ngày đăng ký cuối cùng 18/5. Thời gian thanh toán: 20/6/2023.

6. CTCP Lizen (mã chứng khoán LCG) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu nhận được 700 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền 18/5. Ngày đăng ký cuối cùng 19/5. Thời gian thanh toán: 15/6/2023.

7. CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (mã chứng khoán TIP) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022 với tỷ lệ 2% (1 cổ phiếu nhận được 200 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền 18/5. Ngày đăng ký cuối cùng 19/5. Thời gian thanh toán: 31/5/2023.

8. CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (mã chứng khoán DRL) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2022 với tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền 19/5. Ngày đăng ký cuối cùng 22/5. Thời gian thanh toán: 30/5/2023.

9. CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022 với tỷ lệ 53% (1 cổ phiếu nhận được 5.300 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền 19/5. Ngày đăng ký cuối cùng 22/5. Thời gian thanh toán: 12/6/2023./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục