AGM bị HOSE nhắc nhở vì vi phạm quy định về chi trả cổ tức

11:54' - 16/09/2021
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) nhắc nhở việc tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2020 đối với Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (mã chứng khoán: AGM)

Ngày 17/8/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) nhận được Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 17/08/2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán: AGM) về việc thông qua việc tạm hoãn cổ tức năm 2020 để tập trung nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian chi trả cổ tức năm 2020 sẽ được thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020: “cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức...”, công ty đã vi phạm quy định về việc chi trả cổ tức.

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty và các nhà đầu tư, HOSE nhắc nhở công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/4 đã thông qua việc chi trả cổ tức với tỷ lệ 30%. Tuy nhiên tới nay, công ty chưa chốt danh sách cổ đông và tỷ lệ chi trả cổ tức.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang hoạt động trong lĩnh vực lương thực, vật tư nông nghiệp, thương mại dịch vụ…, với ngành hàng chủ lực là lúa, gạo. Về tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2021, doanh nghiệp có doanh thu 1.036 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 17,4 tỷ đồng; lợi nhuận ròng gần 14 tỷ đồng. 

Trên thị trường chứng khoán, AGM đã tăng trần 4 phiên liên tiếp từ 10 - 15/9. Trong phiên sáng 16/9, AGM tiếp tục tăng trần lên mức 44.700 đồng/cổ phiếu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục