Agribank cam kết chung tay xây dựng nông thôn mới

14:45' - 10/08/2016
BNEWS Với mục tiêu chung tay cùng cả nước xây dựng nông thôn mới, Chương trình hợp tác giữa Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương với Agribank sẽ khai thác và phát huy tối đa thế mạnh của từng đơn vị
Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương hợp tác với Agribank xây dựng nông thôn mới.Ảnh: Thành Trung/BNEWS/TTXVN

Sáng ngày 10/8, Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa hai bên trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Với mục tiêu chung tay cùng cả nước xây dựng nông thôn mới, Chương trình hợp tác giữa Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương với Agribank sẽ khai thác và phát huy tối đa thế mạnh của từng đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kinh tế.
Agribank cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung chương trình hợp tác. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành cũng sẽ tạo điều kiện cho Agribank nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và phát triển kinh tế xã hội đất nước.
Xây dựng nông thôn mới hiện đang là chủ trương lớn, trọng tâm của Đảng và Nhà nước theo nội dung đã đề ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cả nước đã có 1.976 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tính đến hết tháng 6 năm 2016), chiếm khoảng 20,5% tổng số xã. Có 24 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 42,38% số xã đạt chuẩn tiêu chí về môi trường.
Trong những năm qua, Agribank luôn ưu tiên dành nguồn vốn lớn để triển khai có hiệu quả nhiều chương trình tín dụng trọng điểm, các chương trình tín dụng chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn của Agribank luôn chiếm tỷ trọng trên 70% dư nợ cho vay nền kinh tế và trên 50% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn của toàn ngành ngân hàng.
Riêng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sau 5 năm thực hiện (2011-2015), Agribank đã triển khai tại 9.000 xã trên toàn quốc với trên 2,5 triệu khách hàng, dư nợ đạt 280 nghìn tỷ đồng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chương trình trong giai đoạn 2011-2015./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục