AMV dự kiến chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 60%

10:20' - 04/03/2020
Bnews Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 60%.

Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV) đặt kế hoạch doanh thu năm 2020 ở mức 750 tỷ đồng, tăng 45% so với số thực hiện năm 2019.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến 245 tỷ đồng, tăng 10%.

Nếu hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, năm 2020 ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục.
HĐQT dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 60%. Theo đó, chi trả bằng cổ phiếu tỷ lệ 40% và bằng tiền mặt 20%. Đây là mức chi trả tương đương năm 2019.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục