An Phát Holdings lên kế hoạch bán 4,3 triệu cổ phiếu

09:02' - 11/03/2020
Bnews Tập đoàn An Phát Holdings công bố quyết định HĐQT phê duyệt phương án phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Hình thức phát hành là đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) và/hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Số đợt phát hành tối đa 3 đợt.
Trong đợt 1, công ty dự kiến phát hành tối đa 4,3 triệu cổ phiếu qua hình thức đấu giá công khai tại HoSE với giá khởi điểm 25.000 đồng/cp, tương đương mức định giá 3.560 tỷ đồng.

Cổ phiếu bán qua hình thức đấu giá công khai được tự do chuyển nhượng trong khi cổ phiếu phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Toàn bố số vốn thu từ đợt phát hành dự kiến 107,5 tỷ đồng được công ty sử dụng để đầu tư Nhà máy sản xuất nguyên vật liệu sinh học tự hủy.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục