1. >

ASM tạm ứng cổ tức đợt 1/2019

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) vừa thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019.

ASM tạm ứng cổ tức đợt 1/2019

Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 với tổng tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Với gần 259 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 259 tỷ đồng.

Trong đó, cổ tức trả đợt 2/2018 là 8% bằng tiền, tương đương với số tiền 207 tỷ đồng. Đồng thời, công ty cũng dự chi 52 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 tỷ lệ 2%.

Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối. Thời gian chi trả dự kiến trong tháng 10.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo kết quả cuộc điều tra mới đây tại Mỹ, có tới 95% thực phẩm dành cho trẻ em được tiến hành kiểm tra có thể có chứa các kim loại nặng nguy hiểm, gây hại cho sự phát triển của não bộ trẻ.

ncif