Bắc Giang cho vay trả lương ngừng việc được 18.600 lao động

19:50' - 04/08/2021
BNEWS Đến ngày 4/8 Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang đã phê duyệt, giải ngân cho vay đối với 24 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 18.600 người lao động.

Theo Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Giang Hà Quốc Quân, thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến ngày 4/8 Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang đã phê duyệt, giải ngân cho vay đối với 24 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 18.600 người lao động với số tiền trên 63 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang đã phối hợp các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai chính sách đến người sử dụng lao động trên địa bàn; nắm bắt thông tin tình hình khôi phục sản xuất và nhu cầu vay vốn; có văn bản gửi Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp, Hiệp hội Vận tải ô tô, Hiệp hội Du lịch tỉnh để phối hợp triển khai đến các đơn vị cơ sở.

Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang đã chỉ đạo các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện chủ động báo cáo, tham mưu UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị cùng cấp để triển khai chính sách cho vay trả lương ngừng việc, cho vay phục hồi sản xuất; phối hợp với các cơ quan có liên quan làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và giám sát quá trình triển khai thực hiện...

Những tháng cuối năm nay, Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang tiếp tục phối hợp các ngành, đơn vị liên quan triển khai cho vay theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg để chính sách hỗ trợ cho vay kịp thời đến với doanh nghiệp, người sử dụng lao động tiếp cận nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định.

Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang bám sát chỉ tiêu kế hoạch giao, chủ động rà soát các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho vay nguồn vốn mới, thu hồi, không để tồn đọng vốn và phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch. Đồng thời, có các giải pháp huy động tiền gửi qua tổ chức, cá nhân tạo lập nguồn vốn tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ đến hạn, nợ quá hạn, phấn đấu giảm nợ quá hạn so với đầu năm; rà soát các món vay có nợ quá hạn lâu ngày, nợ đi khỏi địa phương, 3 tháng không hoạt động, lãi tồn, tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động không hiệu quả, nợ xử lý rủi ro để có các giải pháp phù hợp.

Những tháng cuối năm nay, Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định đời sống và khôi phục sản xuất kinh doanh, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn...

Doanh số cho vay đến 31/7/2021 của Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang đạt trên 1.100 tỷ đồng, với trên 21.900 khách hàng được vay vốn.

Nguồn vốn tập trung vào chương trình hộ nghèo 967 tỷ đồng, hộ cận nghèo 935 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 856 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường 784 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 780 tỷ đồng...

Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang đã kịp thời có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 như áp dụng các biện pháp gia hạn nợ cho 2.754 khách hàng vay, với số tiền gần 80 tỷ đồng.

Việc giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đã giúp nhiều người nghèo, đối tượng chính sách khác ở Bắc Giang tạo việc làm, mở rộng sản xuất, ổn định đời sống.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục