Bắc Giang đặt mục tiêu tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp 6%/năm

08:32' - 24/10/2021
BNEWS Theo UBND tỉnh Bắc Giang, tỉnh sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển lâm nghiệp trên địa bàn, phát triển kinh tế lâm nghiệp địa phương nhanh, bền vững.

Từ nay đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân 6%/năm.
Tỉnh Bắc Giang tập trung quản lý, bảo vệ phát triển và sử dụng bền vững rừng, diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp; ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích.
Nhờ đó, góp phần đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu; thu hút nguồn lực đầu tư vào lâm nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân làm nghề rừng ở địa phương.
Tỉnh cũng quy hoạch hài hòa các loại rừng, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2030 của tỉnh đạt khoảng 36,5%.
Tỉnh chú trọng nâng cao năng suất và hiệu quả rừng trồng, phấn đấu đến năm 2025 đạt 22 m3/ha/năm, đến năm 2030 đạt 25 m3/ha/năm. Diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đến năm 2025 đạt trên 10.000 ha, đến năm 2030 đạt trên 15.000 ha.
Tỉnh tập trung phát triển kinh tế lâm nghiệp; trong đó, phát triển công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ, công nghiệp phụ trợ, sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao; phấn đấu giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 3.500 tỷ đồng vào năm 2025 và đạt 5.000 tỷ đồng vào năm 2030.
Đến năm 2030, tất cả các diện tích rừng của các chủ rừng là tổ chức ở tỉnh Bắc Giang được quản lý bền vững; giai đoạn 2021 - 2025 có 10% và giai đoạn 2026 - 2030 có 20% diện tích rừng tự nhiên được nâng cấp chất lượng.

Tỉnh quan tâm nâng cao đời sống của người dân làm nghề rừng, phấn đấu đến năm 2025 mức thu nhập bình quân của người dân tộc làm lâm nghiệp tăng trên 2 lần so với năm 2020…
Nhằm đạt mục tiêu, tỉnh Bắc Giang tập trung bảo vệ phát triển bền vững toàn bộ diện tích rừng hiện có (160.696 ha), đặc biệt là diện tích gần 56.000 ha rừng tự nhiên; phục hồi và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên để bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng và cung cấp các dịch vụ môi trường rừng; giữ ổn định diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ khoảng 34.000 ha.
Tỉnh khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên danh, liên kết đẩy mạnh tổ chức thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện các giải pháp, ứng dụng công nghệ mới trong phát triển lâm nghiệp như: sử dụng phần mềm giám sát lửa rừng, biến động rừng và đất lâm nghiệp để theo dõi, phát hiện tình trạng mất rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, diễn biến tài nguyên rừng.

Đồng thời, nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng sản xuất; thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu, công suất lớn, sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản....
Tỉnh phục hồi rừng tự nhiên bằng các biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, nuôi dưỡng và làm giàu rừng.

Tỉnh đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao các giống cây lâm nghiệp, lâm sản ngoài gỗ, các quy trình canh tác giúp nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng.

Ứng dụng công nghệ GIS để xác định điều kiện lập địa thích hợp cho một số loài cây trồng rừng chủ yếu, nâng cao hiệu quả kinh doanh rừng trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang quan tâm phát triển các hình thức liên kết giữa các thành phần kinh tế, kinh tế hợp tác, kinh tế chia sẻ trong lâm nghiệp.

Địa phương tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp, công ty lâm nghiệp; phát triển lâm nghiệp hợp tác xã, trang trại, cộng đồng thôn bản và hộ gia đình tham gia sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn… 9 tháng năm 2021, tỉnh đã trồng được 7.698 ha rừng trồng tập trung, đạt 107% kế hoạch.

Bên cạnh đó, khai thác được trên 756.200 m3 gỗ các loại. Tỉnh Bắc Giang phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng năm 2021 trên địa bàn đạt 38%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục