Bắc Giang tăng nguồn vốn tín dụng phục vụ đối tượng chính sách xã hội

16:28' - 29/07/2019
BNEWS Từ nay đến hết năm, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Giang phấn đấu tăng trưởng tín dụng chính sách xã hội tiếp tục duy trì đạt 8 - 10% (tăng trên 300 tỷ đồng).
Bắc Giang tăng nguồn vốn tín dụng phục vụ đối tượng chính sách xã hội. Ảnh minh họa: Hoàng Nguyên-TTXVN
Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang Ngô Gia Quát cho biết, tổng nguồn vốn và tổng dư nợ đến hết tháng 6/2019 của chi nhánh ngân hàng tăng cao so với cùng kỳ, đáp ứng nhu cầu vay vốn ưu đãi cho các đối tượng chính sách xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.
Tổng nguồn vốn của chi nhánh ngân hàng đến 30/6/2019 đạt 4.210 tỷ đồng, tăng 385 tỷ đồng (10,8%) so với cùng kỳ và tăng 276 tỷ đồng (7%) so với 31/12/2018. Doanh số cho vay của chi nhánh ngân hàng đến 30/6/2019 đạt 752 tỷ đồng, với 18.345 khách hàng được vay vốn, bình quân mỗi hộ vay 41 triệu đồng.
Nguồn vốn giải ngân tập trung vào một số chương trình như cho vay hộ nghèo 174 tỷ đồng, hộ cận nghèo 159 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 135 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường 110 tỷ đồng và chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo 91 tỷ đồng...
Tổng dư nợ của chi nhánh ngân hàng đến 30/6/2019 là 4.200 tỷ đồng, tăng gần 270 tỷ đồng (6,9%) so với so với 31/12/2018, có 116.691 khách hàng còn dư nợ. Dư nợ tập trung một số chương trình như cho vay hộ nghèo 1.337 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo 936 tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt 569 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường đạt 567 tỷ đồng...
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã bám sát các chỉ tiêu kinh tế xã hội tại địa phương, tập trung khai thác, huy động các nguồn lực đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững.
Những tháng đầu năm nay, để góp phần cùng hệ thống ngân hàng xóa bỏ tín dụng đen, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội triển khai kịp thời việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg.
Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh truyên truyền, triển khai nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Việc cho vay được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Các phương án sản xuất kinh doanh được thực hiện kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. Mức vay, thời hạn vay được căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, mô hình sản xuất...
Bên cạnh đó, Chi nhánh ngân hàng tiếp tục thực hiện chương trình cho vay ưu đãi nhà ở xã hội theo Nghị định 100 ngày 20/10/2015 của Chính phủ; phối hợp với Tỉnh Đoàn thanh niên tiếp nhận và giải ngân kịp thời 3 tỷ đồng nguồn vốn cho vay thanh niên khởi nghiệp, nâng tổng dư nợ lên 6 tỷ đồng, với 69 dự án, tạo việc làm cho trên 100 lao động.
Từ nay đến hết năm, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Giang phấn đấu tăng trưởng tín dụng chính sách xã hội tiếp tục duy trì đạt 8 - 10% (tăng trên 300 tỷ đồng). Chi nhánh ngân hàng tiếp tục tranh thủ nguồn vốn cân đối từ Trung ương; thực hiện điều hành linh hoạt kế hoạch nguồn vốn cấp mới, vốn thu hồi đáp ứng nhu cầu vay vốn trên địa bàn; chú trọng huy động vốn tại điểm giao dịch.
Cùng với tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, đôn đốc, xử lý thu hồi nợ quá hạn, chi nhánh ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát; phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt tuyên truyền tín dụng chính sách, bình xét cho vay, quản lý và hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả..../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục