Bằng kỹ sư tại nước ngoài có tương đương bằng thạc sĩ?

07:00' - 25/02/2021
BNEWS Theo Hệ thống giáo dục đại học Cộng hòa Belarus, chương trình đào tạo chuyên gia (kỹ sư) kéo dài 5 năm và người có bằng chuyên gia (kỹ sư) phải hoàn thành thêm ít nhất 1 năm mới được cấp bằng thạc sĩ.

Ông Đại Xuân Lợi (Hà Nội) học tại Đại học Tin học và Điện tử Quốc gia Belarus, khóa học 2011-2015. Tổng số giờ học toàn khóa 10.834 giờ, được Bộ Giáo dục Nga cấp cho một giấy chứng nhận tương đương bằng thạc sĩ.

Ông Lợi đã gửi bằng đến Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo để chứng nhận tương đương bằng thạc sĩ nhưng không được công nhận. Ông Lợi hỏi, với thời gian đào tạo và số tiết học như vậy, bằng của ông có được công nhận tương đương bằng thạc sĩ của Việt Nam không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Văn bằng của ông Đại Xuân Lợi do trường Đại học Tin học và Điện tử Quốc gia Belarus cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo 5 năm (2011-2015).

Theo Hệ thống giáo dục đại học Cộng hòa Belarus, chương trình đào tạo chuyên gia (kỹ sư) kéo dài 5 năm và người có bằng chuyên gia (kỹ sư) phải hoàn thành thêm ít nhất 1 năm mới được cấp bằng thạc sĩ.
Điều 10 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Belarus về công nhận lẫn nhau các văn bằng về giáo dục, học vị khoa học và học hàm quy định: Bằng tốt nghiệp cơ sở giáo dục đại học với trình độ “Thạc sĩ” cấp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bằng tốt nghiệp cơ sở giáo dục đại học của nước Cộng hòa Belarus với trình độ học vấn “Thạc sĩ”, phù hợp với các chuyên ngành đào tạo cùng loại hoặc tương đương được ghi trong các văn bằng này, được công nhận lẫn nhau. Do vậy, văn bằng của ông Lợi không tương đương với bằng thạc sĩ của Việt Nam./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục