Bảo Việt minh bạch thông tin, gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư

11:50' - 18/06/2018
Bnews Tập đoàn Bảo Việt luôn chủ động công bố kịp thời các thông tin được nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư.
Bảo Việt minh bạch thông tin, gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư Ảnh: Bảo Việt

Là doanh nghiệp niêm yết, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngoài việc thực hiện các chính sách cung cấp thông tin minh bạch về sản phẩm, dịch vụ nhằm bảo vệ lợi ích khách hàng, đối tác, Tập đoàn Bảo Việt còn chủ động công bố kịp thời các thông tin được đánh giá là trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư. 

Việc công bố thông tin cũng được Bảo Việt thực hiện thông qua nhiều kênh như website, báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững, báo cáo tài chính theo cả hai chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế (IFRS), bản tin IR-newsletter, đối thoại trực tiếp với nhà đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin tới nhà đầu tư và các bên liên quan. 

Tập đoàn Bảo Việt cũng là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng tiêu chuẩn kiểm toán nội bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, các phạm vi đánh giá dựa trên các thủ tục đã được quy định tại quy trình kiểm toán nội bộ và các chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tế, các hướng dẫn của Viện Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ… 

Tập đoàn Bảo Việt vừa phát hành thành công 20.415.000 cổ phiếu ESOP cho gần 3.500 cán bộ nhân viên, thu về hơn 732 tỷ đồng. Sau phát hành, Tập đoàn Bảo Việt tăng vốn điều lệ từ hơn 6.804 tỷ đồng lên hơn 7.008 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục