Bất động sản An Gia lấy ý kiến cổ đông xin dừng chào bán cổ phiếu ra công chúng

09:41' - 15/10/2021
BNEWS Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông 3/11 và thời gian thực hiện từ 8/11 đến 18/11.
HĐQT trình cổ đông việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ, dừng đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức, điều chỉnh phương án phát hành phát hành (tỷ lệ phát hành, thực hiện quyền) và thay thế phương án đã được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
Trước đó, Bất động sản An Gia công bố nhận được giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu chào bán và trả cổ tức cho cổ đông do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Theo đó, doanh nghiệp chào bán 82,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 và phát hành 8,27 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 10%. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 827,5 tỷ đồng lên 1.737 tỷ đồng.

Nửa đầu năm, An Gia ghi nhận doanh thu thuần 603 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 195 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% do chi phí tài chính đột biến từ 10 tỷ lên 135 tỷ đồng, riêng chi phí lãi vay tăng từ 9 tỷ lên 70 tỷ đồng.

Chốt phiên trước đó, cổ phiếu AGG giao dịch ở mức 44.000 đồng/cp.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục