Bến Tre: Quản lý quỹ đất công để thu hút đầu tư

07:03' - 06/11/2020
BNEWS Bến Tre có tổng số 4.010 thửa đất cần xác lập pháp lý với diện tích gần 7.200 ha, trong đó đã xác lập pháp lý được 3.769 thửa, đạt 99,07% về diện tích.

Trên địa bàn tỉnh Bến Tre có tổng số 4.010 thửa đất (đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, đất công ích, đất bãi bồi ven sông) cần xác lập pháp lý với diện tích gần 7.200 ha, trong đó đã xác lập pháp lý được 3.769 thửa, đạt 99,07% về diện tích. Các thửa đất xác lập pháp lý đã được đăng ký đất đai vào hồ sơ địa chính theo quy định.
Tuy nhiên, thời gian qua, công tác quản lý đất công trên địa bàn Bến Tre chưa đồng bộ, thống nhất. Quá trình tổ chức thực hiện quản lý và xác lập quỹ đất công, đất công ích, bãi bồi ven sông; việc quản lý đất công chưa có nhu cầu sử dụng, đấu giá quyền sử dụng đất và tạo lập quỹ đất công phục vụ mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn.
Theo ông Nguyễn Văn Nhơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre, thời gian qua, đất công giao về cho từng địa phương quản lý nên quá trình biến động tăng, giảm cấp huyện rà soát, báo cáo chưa kịp thời, rất khó khăn cho công tác quản lý. Quỹ đất công, đất công ích cấp huyện đa phần manh mún nên khó mời gọi đầu tư (chủ yếu là giao quản lý, cho thuê).

Do tỉnh chưa có quy định về tạo quỹ đất sạch, quản lý quỹ đất công để khai thác, thu hút đầu tư nên cấp huyện chưa mạnh dạn đề xuất. Đa phần cấp huyện đề xuất phương án đấu giá đất công để có kinh phí đầu tư hạ tầng tại địa phương mà chưa có giải pháp tích tụ tạo quỹ đất sạch, nên diện tích đất công ngày càng thu hẹp.
Công tác lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất chưa có tính đột phá để phát huy hiệu quả sử dụng đất nên chưa hướng đến quy hoạch nhằm quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, lợi thế từng vị trí thửa đất, hoán đổi công năng sử dụng đất để khắc phục tình trạng đất bị manh mún.
Ngoài ra, công tác quản lý đất công, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh chưa thống nhất. Các năm qua, do chưa thành lập Quỹ phát triển đất nên tiền đấu giá đất công khá lớn nhưng chưa được trích lập, tái tạo quỹ đất mới, quỹ đất công của tỉnh ngày càng eo hẹp; quỹ đất sạch phục vụ đầu tư, phát triển cũng như thu hút, mời gọi đầu tư ngoài các khu, cụm công nghiệp chưa được hình thành.
Để quản lý quỹ đất công hiệu quả nhằm khai thác, thu hút đầu tư, theo ông Trần Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cần tạo hành lang pháp lý bằng việc UBND tỉnh khẩn trương ban hành quy định về tạo quỹ đất sạch, quản lý quỹ đất công để khai thác, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Để có nguồn lập quỹ đất công, đất công ích, đất bãi bồi ven sông, đất công chưa có nhu cầu sử dụng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung rà soát, xác lập pháp lý, giao cơ quan đầu mối cấp tỉnh quản lý; khai thác tạo quỹ đất sạch, tích tụ quỹ đất sạch, quản lý quỹ đất công để khai thác, thu hút đầu tư.
Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre là đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thống nhất trên địa bàn tỉnh để tạo quỹ đất sạch, thuận lợi cho khai thác và thu hút, mời gọi đầu tư./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục