1. >

Bộ Giáo dục và Đào tạo cắt giảm 57,1% tổng số điều kiện kinh doanh

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh năm 2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cắt giảm 57,1% tổng số điều kiện kinh doanh

Theo đó, năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cắt giảm, đơn giản hóa 121/212 điều kiện kinh doanh, chiếm 57,1% tổng số điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, hoàn thành vượt mức 5,2% so với tỷ lệ điều kiện kinh doanh đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 6/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định này thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ.

Sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành 100% việc cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được đề xuất tại Phương án đề xuất liên quan đến Nghị định số 73 và cắt giảm/đơn giản hóa thêm 12 điều kiện kinh doanh so với Phương án đề xuất.

Cụ thể, cắt giảm 24/212 điều kiện kinh doanh, chiếm 11,3%; đơn giản hóa 4/212 ĐKKD, chiếm 1,9%. Tổng số các điều kiện kinh doanh được cắt giảm và đơn giản hóa đạt tỷ lệ 13.2%

Trong đó, các điều kiện về cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 33 Nghị định 86): Cắt giảm 1 điều kiện kinh doanh so với Điều 32 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP.

Trong các điều kiện về cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, đơn giản hóa 2 điều kiện kinh doanh về vốn đầu tư (Điều 35) so với Điều 28 Nghị định số 73. Bên cạnh đó, một số điều kiện kinh doanh đối với việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đã được cắt giảm.

Trong các điều kiện về cơ sở vật chất, nhà giáo, chương trình giáo dục (Điều 36-39), 14 điều kiện kinh doanh tại Nghị định số 73 đã được chuyển thành các quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục trong quá trình hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, không còn là điều kiện đầu tư kinh doanh bắt buộc cá nhân, tổ chức phải đáp ứng khi thành lập cơ sở giáo dục.

Ngày 4/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được đề xuất tại Phương án đề xuất liên quan đến Nghị định số 46/2017/NĐ-CP.

Cụ thể, cắt giảm 57/212 điều kiện kinh doanh, chiếm 26,9%; đơn giản hóa 36/212 điều kiện kinh doanh, chiếm 17%; đạt tỷ lệ 43.9% tổng số điều kiện kinh doanh.

Trong đó, cơ sở giáo dục mầm non cắt giảm 12 điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa 9 điều kiện kinh doanh. Cơ sở giáo dục phổ thông, cắt giảm 12 điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa 6 điều kiện kinh doanh.

Cơ sở giáo dục thường xuyên, cắt giảm 10 điều kiện kinh doanh ; đơn giản hóa 5 điều kiện kinh doanh. Trường chuyên biệt cắt giảm 8 điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa 3 điều kiện kinh doanh.

Trường Trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học cắt giảm 7 điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa 11 điều kiện kinh doanh.

Kiểm định chất lượng giáo dục cắt giảm 6 điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa 2 điều kiện kinh doanh. Tư vấn du học cắt giảm 2 điều kiện kinh doanh./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo Tổng cục Du lịch, sự bùng phát của dịch bệnh do chủng mới của virus Corona được dự đoán sẽ gây ra thiệt hại không nhỏ với du lịch Việt Nam, nhất là lượng khách du lịch đến từ thị trường Trung Quốc (hiện đang chiếm khoảng trên 30% tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam) sụt giảm mạnh.

ncif