Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiểm điểm trách nhiệm tập thể-cá nhân nếu giải ngân vốn không đạt

16:50' - 16/06/2020
BNEWS Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục để đến hết tháng 8 năm nay giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020.

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 84/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Triển khai Nghị quyết trên, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các cơ quan tham mưu liên quan nghiêm túc quán triệt nội dung, tinh thần Nghị quyết, đồng thời đẩy mạnh tiến độ triển khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng  thi công, tiến độ giải ngân các dự án.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn, thủ tục điều chỉnh thiết kế, quyết toán dự án. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
Về tiến độ giải ngân các nguồn vốn, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục để đến hết tháng 8 năm nay giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020. Đến hết tháng 9/2020 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2020 đã giao. Đến hết tháng 11/2020 giải ngân tối thiểu 85% kế hoạch năm 2020 đã giao. Trước thời hạn giải ngân theo quy định của Luật Đầu tư công giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020.
"Trên cơ sở kế hoạch tiến độ thực hiện của từng dự án, các đơn vị cần cập nhật kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng trong năm 2020 gửi Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 20/6/2020 để xem xét, chấp thuận làm cơ sở chỉ đạo, điều hành và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị; thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện, giải ngân của từng dự án, gói thầu để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất biện pháp xử lý; thực hiện công tác báo cáo giải ngân đúng thời hạn, số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực", Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu.
Cùng đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch; đảm bảo chất lượng công trình, coi việc đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án.
"Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải sẽ lấy kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm làm một trong những tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2020 của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, trừ những dự án có lý do khách quan, bất khả kháng.

Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ, Bộ sẽ kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan. Trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% sẽ không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020", Bộ Giao thông Vận tải khẳng định./.

>>>Bộ trưởng GTVT báo cáo về giải ngân vốn hai dự án trọng điểm quốc gia


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục