Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch các khu công nghiệp để thu hút đầu tư

07:39' - 26/02/2021
BNEWS Bắc Giang tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị thời kỳ 2021-2030 làm cơ sở để thu hút đầu tư; trong đó, xác định rõ các khu vực phát triển các khu, cụm công nghiệp, đô thị...

Theo Tỉnh ủy Bắc Giang, tỉnh đang bổ sung, hoàn thiện quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp; quy hoạch sử dụng đất để tạo không gian phát triển công nghiệp, tập trung bố trí theo không gian các vùng động lực, gắn liền với các trục giao thông chính trên địa bàn.
Tỉnh tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị thời kỳ 2021-2030 làm cơ sở để thu hút đầu tư; trong đó, xác định rõ các khu vực phát triển các khu, cụm công nghiệp, đô thị, khu vực phát triển dịch vụ; khu vực quy hoạch và khai thác tài nguyên, khoáng sản và các khu vực phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chủ lực của tỉnh.
Tỉnh xây dựng Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn và ban hành danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân. Nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khách sạn và dịch vụ cao cấp trên địa bàn tỉnh.
Đặc biệt, tỉnh Bắc Giang sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tập trung mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu phục vụ thu hút đầu tư của tỉnh (hạ tầng giao thông; hạ tầng các khu công nghiệp; hạ tầng các cụm công nghiệp; hạ tầng xã hội quanh các khu công nghiệp...).

Cùng với đó, tỉnh sẽ quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn.
Tỉnh Bắc Giang cũng tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó, tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nhất là đối với các dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các dự án lớn trên địa bàn.

Tỉnh xác định quan điểm, thái độ làm việc rõ ràng đối với doanh nghiệp: Xử lý nghiêm các vi phạm, song luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển...
Thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 06/5/2016 của Tỉnh ủy Bắc Giang về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đến nay Bắc Giang đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Từ năm 2016 đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã thu hút được 909 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư quy đổi trên 5,88 tỷ USD (cao gấp 3,5 lần so với cả giai đoạn 2011-2015); trong đó có 616 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 55.732 tỷ đồng và thu hút được 3,84 tỷ USD vốn FDI (các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài).
Tỉnh Bắc Giang hiện có 1.786 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó, có 1.311 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 92.200 tỷ đồng; 475 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký trên 6,2 tỷ USD. Các dự án đầu tư tập trung phần lớn vào lĩnh vực công nghiệp (chiếm 54,3% số dự án và 88,6% về tổng số vốn thu hút được). Lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm 40,5% về số dự án và 10,8% về số vốn. Còn lại là lĩnh vực nông nghiệp với 5,6% về số dự án và 1,3% về số vốn.
Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Bắc Giang đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 6.084 doanh nghiệp và 705 chi nhánh, văn phòng đại diện (tăng 141% so với số doanh nghiệp đăng ký thành lập trong giai đoạn 2011-2015), với số vốn đăng ký là trên  64.300 tỷ đồng.
Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 10.837 doanh nghiệp; trong đó, có 466 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đăng ký là 3,542  tỷ USD và 10.371 doanh nghiệp trong nước với vốn đăng ký là 84.961 tỷ đồng. 
Những kết quả trên đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Giang. Những năm gần đây, Bắc Giang luôn nằm trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước (từ năm 2016 đến nay, Bắc Giang có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 14%/năm).
Trên địa bàn tỉnh đã dần hình thành các ngành sản xuất quy mô lớn trong công nghiệp. Hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, tạo tiền đề cho tỉnh vươn lên nhằm đạt được mục tiêu nằm trong nhóm 15 tỉnh thành đứng đầu cả nước về quy mô kinh tế (GRDP) trong thời gian tới./.

>>Báo Trung Quốc đánh giá cao sức hút đầu tư của Việt Nam


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục