Bổ sung Quốc lộ 21B kéo dài vào Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ

18:49' - 03/04/2017
BNEWS Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch Quốc lộ 21B kéo dài vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường trong quá trình đầu tư, xây dựng tuyến đường theo đúng quy định của pháp luật.
Quốc lộ 21B kéo dài thuộc địa phận hai tỉnh Nam Định, Ninh Bình. Tổng chiều dài toàn tuyến là 83,29km (trong đó địa phận tỉnh Nam Định là 50,17km, địa phận tỉnh Ninh Bình là 33,12km).
Điểm đầu tại Km106,642 (giao Quốc lộ 21 tại Km152+600), tại xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Điểm cuối tại Km189+932 (giao Quốc lộ 1 tại Km278+200), tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục