Bộ Tài chính: Chưa có cơ sở bố trí ngân sách cho Bộ Y tế mua vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2023

21:09' - 10/06/2023
BNEWS Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về góp ý mua sắm vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng, thuốc ARV, thuốc lao và vitamin A. Bộ Y tế mua vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2023
Bộ Tài chính vừa có văn bản số 5609/BTC-HCSN gửi Văn phòng Chính phủ về góp ý mua sắm vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng, thuốc ARV, thuốc lao và vitamin A.
Theo đó, liên quan đến việc bố trí kinh phí mua vaccine Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023, Bộ Tài chính cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt 3 chương trình mục tiêu quốc gia, năm 2022, Bộ Tài chính đã rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ sở bố trí nguồn kinh phí mua vaccine tiêm chủng mở rộng khi không còn thực hiện cơ chế chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020.
 
Bộ Tài chính cho biết, không có quy định ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí mua vaccine trong tiêm chủng mở rộng mà thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước về phân cấp ngân sách nhà nước. Kinh phí mua vaccine tiêm chủng mở rộng tại địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm.
Trên cơ sở đó, từ năm 2022, Bộ Tài chính đã có 3 công văn trao đổi với Bộ Y tế về cơ sở pháp lý bố trí kinh phí từ ngân sách trung ương để mua vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng tại các địa phương.
Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Y tế xây dựng dự toán năm 2023 đối với các nhiệm vụ, nội dung do Bộ Y tế thực hiện theo quy định và có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương. Trường hợp cần thiết bố trí ngân sách trung ương thực hiện mua một số thuốc, vaccine, cho trẻ em dưới 5 tuổi (ngoài các đối tượng thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia) đề nghị Bộ Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để có cơ sở bố trí kinh phí ngân sách trung ương.
Bộ Tài chính đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020 chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên. Đến nay, Bộ Y tế không trình cấp có thẩm quyền quyết định về việc bố trí ngân sách trung ương (cụ thể là bố trí dự toán cho Bộ Y tế) để mua vaccine tiêm chủng mở rộng.
Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn các địa phương về triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên, trong đó có nội dung đề nghị địa phương bố trí nguồn ngân sách địa phương để mua vaccine năm 2023 theo quy định.
Vì vậy, Bộ Tài chính cho biết chưa có cơ sở để bố trí ngân sách trung ương cho Bộ Y tế để mua vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2023.
Liên quan đến vướng mắc của các địa phương, Bộ Tài chính cho hay, theo Tờ trình số 669/TTr-BYT, đến nay Bộ Y tế nhận được văn bản của 16 tỉnh, thành phố báo cáo một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện.
Theo đó, các địa phương chủ yếu vướng mắc trong việc mua sắm vaccine tiêm chủng mở rộng, thuốc lao, thuốc ARV và Vitamin A như việc bố trí kinh phí của địa phương, việc tham khảo giá mua sắm và tổ chức thực hiện...; đồng thời đề nghị Bộ Y tế thực hiện việc đấu thầu tập trung, đặt hàng hoặc thực hiện đàm phán giá.
Do vậy, Bộ Tài chính cho rằng, các địa phương không có vướng mắc về cơ chế chính sách, chủ yếu vướng mắc trong khâu tổ chức thực hiện bố trí kinh phí, đấu thầu, đặt hàng.
Liên quan đến mua sắm thuốc ARV, thuốc lao và Vitamin A, đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương thực hiện theo quy định như ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 10095/BTC-HCSN ngày 04/10/2022.
Để kịp thời có vaccine tiêm chủng mở rộng, Bộ Tài chính cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chính phủ đưa vào nghị quyết việc ngân sách trung ương tiếp tục bố trí cho Bộ Y tế để mua vaccine tiêm chủng mở rộng toàn quốc từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương và bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 cho Bộ Y tế để thực hiện.
Đồng thời giao Bộ Y tế trình Chính phủ sửa Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng, trong đó quy định ngân sách trung ương (bố trí cho Bộ Y tế) bảo đảm kinh phí sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế cho trẻ em, phụ nữ có thai phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục