1. >

Bộ Tài chính sẽ thanh tra, xử lý vấn đề nợ đọng thuế

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Tài chính kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung xử lý để giảm nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu hồi nợ cho các đơn vị trực thuộc và cấp dưới, thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Bộ Tài chính sẽ thanh tra, xử lý vấn đề nợ đọng thuế

Chống thất thu ngân sách 2018. Ảnh minh họa: TTXVN

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động để triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 244 nhiệm vụ cụ thể, gồm 61 nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì và 183 nhiệm vụ phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện. Trong đó, có phân công thực hiện chi tiết đối với từng nội dung, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành cho từng đơn vị, tổ chức trực thuộc.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, trong những tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các biện pháp cụ thể về tăng cường quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung xử lý để giảm nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu hồi nợ cho các đơn vị trực thuộc và cấp dưới, thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mở rộng thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; đẩy mạnh nộp thuế qua mạng. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, theo dự toán, cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành, tổng kết, đi công tác nước ngoài...

Trong nhữngtháng đầu năm, ngân sách Nhà nước đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách và thực hiện chuyển kinh phí chi trả tiền lương hưu và các khoản trợ cấp cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Đồng thời, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp trên 48,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và học sinh vùng khó khăn.

Để thực hiện lại cơ cấu thu chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện mua ô tô công trước khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015, các đơn vị chủ động sắp xếp, chuyển đổi công năng sử dụng, điều chuyển xe ô tô để đảm bảo sử dụng hiệu quả tài sản công theo quy định; không sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi, vay thương mại để mua sắm ô tô; không thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với tài sản (trừ thuốc), việc mua sắm tập trung cấp bộ, cơ quan trung ương, cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ./.

>>>Kiểm tra giám sát và xử lý đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính


logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kết quả điều tra nội bộ công ty Nissan Motor cho thấy CEO Saikawa đã nhận gần 47 triệu yen (434.000 USD) theo cơ chế thưởng liên quan đến cổ tức vào năm 2013. Mặc dù đây không phải là hành động bất hợp pháp, song báo cáo điều tra cho rằng điều này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý.

ncif