Bóng đèn Phích nước Rạng Đông trả cổ tức 25% vào ngày 24/9

09:38' - 23/09/2020
BNEWS Với 11,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi 28,75 tỉ đồng để thanh toán cổ tức cho các cổ đông.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) vừa thông báo Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 vào ngày mai (24/9)

Cụ thể, RAL sẽ tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền mặt , tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 2.500 đồng.

Với 11,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi 28,75 tỉ đồng để thanh toán cổ tức cho các cổ đông. 

Năm 2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu 5.100 tỷ. Trong kế hoạch phát triển năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông xác định con đường phát triển duy nhất đối với Rạng Đông là chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiến hành chuyển đổi số công ty, với khát vọng năm 2025 doanh thu tăng 4 lần. 

Năm 2020 là năm đầu tiên trong chiến lược phát triển Rạng Đông 2020-2025, là thời kỳ của doanh nghiệp đổi mới/sáng tạo.

Chuyển đổi số là động lực cơ bản để thúc đẩy phát triển công ty. 

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu  của công ty đạt 2036 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng trong Quý 2/2020, doanh thu đạt 929 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục