Các tổ chức tín dụng lạc quan về hoạt động kinh doanh năm 2018

17:54' - 08/10/2018
Bnews Theo kết quả điều tra mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2018 tăng cao hơn so với năm trước.
Giao dịch tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank). Ảnh: TTXVN

Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành vào tháng 9/2018, hầu hết các tổ chức tín dụng đánh giá trong quý III/2018 các nhân tố khách quan và chủ quan tiếp tục cải thiện nhưng tốc độ cải thiện chậm lại so với quý trước.

Các tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả kinh doanh năm nay tăng cao hơn so với năm trước, mặt bằng lãi suất giữ ổn định, huy động vốn đến cuối năm tăng trưởng cao hơn so với cuối năm 2017.
Kết quả điều tra cho thấy, tình hình kinh doanh quý III/2018 có cải thiện hơn so với quý II/2018 với 72,6% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh cải thiện tốt hơn; trong đó 15,8% nhận định "cải thiện nhiều".
Dự kiến trong thời gian tới, 80% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ "cải thiện" trong quý IV/2018 và 84,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể trong năm 2018 "cải thiện" hơn so với năm 2017; trong đó 23-30,5% tổ chức tín dụng kỳ vọng "cải thiện nhiều".
Dự kiến về lợi nhuận đến cuối năm 2018, 88,3% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2017 với lợi nhuận toàn hệ thống kỳ vọng tăng trưởng bình quân 18,63% trong năm 2018, thấp hơn so với mức kỳ vọng 19,05% ghi nhận tại cuộc điều tra tháng 6/2018 nhưng cao hơn nhiều so với mức kỳ vọng 13,63% của các tổ chức tín dụng tại cuộc điều tra cùng kỳ năm 2017.
Về nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ tài chính – ngân hàng, kết quả điều tra kỳ này cho thấy các tổ chức tín dụng kỳ vọng sản phẩm thu hút được nhiều khách hàng nhất là vay vốn, tiếp đến là nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán và thẻ, sau đó là nhu cầu gửi tiền với các tỷ lệ tổ chức tín dụng dự kiến “tăng” tương ứng là 69,2%-57,5%-57%.
Thanh khoản của hệ thống ngân hàng tại thời điểm cuối Quý III/2018 tiếp tục ở trạng thái “tốt” đối với cả VNĐ và ngoại tệ. Dự báo trong quý tới và cả năm 2018, đa số các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục diễn biến khả quan đối với cả VND và ngoại tệ.
Mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng trong quý III/2018 được nhận định hầu như không đổi so với quý trước với tỷ lệ 81% tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro hiện đang ở mức “bình thường”, 13% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro ở mức “thấp” và 6% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro vẫn ở mức “cao”.
Thời điểm hiện tại, nhóm khách hàng là tổ chức tín dụng tiếp tục được đánh giá là nhóm có rủi ro thấp nhất; nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế và cá nhân có mức độ rủi ro cao hơn.
Trong nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế, 100% tổ chức tín dụng nhận định nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức độ rủi ro thấp nhất.

Dự báo trong quý IV/2018, 78,95% tổ chức tín dụng kỳ vọng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng “ổn định”, 8,42% tổ chức tín dụng kỳ vọng rủi ro “giảm”, 12,63% tổ chức tín dụng quan ngại mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng có thể “tăng”, chủ yếu là “tăng nhẹ”.

Các tổ chức tín dụng dự kiến tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng từ nay đến cuối năm 2018 tiếp tục được giữ ở mức thấp như mục tiêu đã đề ra.
Các tổ chức tín dụng kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống tăng trưởng bình quân 5,83% trong quý IV/2018 (cao hơn so với mức tăng thực tế và mức kỳ vọng của cùng kỳ năm 2017) và tăng 15,34% trong cả năm 2018 (cao hơn mức tăng thực tế 14,98% nhưng thấp hơn mức kỳ vọng 16% của năm 2017).
Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 4,52% trong quý IV/2018 và tăng 15,22% trong năm 2018 trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động vốn và cho vay được các tổ chức tín dụng kỳ vọng tiếp tục duy trì ổn định trong quý IV/2018 và cả năm 2018./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục