Căn cứ nào phân loại công trình xây dựng theo công năng sử dụng?

06:30' - 07/11/2020
BNEWS Căn cứ Điều 8 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, loại công trình được xác định dựa vào công năng sử dụng.

Ông Phan Văn (Thành phố Hồ Chí Minh) hỏi, trụ sở công an, doanh trại quân đội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương, không phải vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý thì được phân loại là công trình dân dụng hay công trình quốc phòng, an ninh?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, loại công trình được xác định dựa vào công năng sử dụng.

Vì vậy, công trình trụ sở công an, doanh trại quân đội phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng nên được xác định là công trình quốc phòng, an ninh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục